WS Tip nr

WS Tip inhoud, korte omschrijving


 

De groep Work-Study en de Work-Factor Raad willen een platform bieden aan Work-Factor gebruikers, arbeids- analisten, cost engineers en industrial engineers om problemen, oplossingen, ideeën en tips te bespreken.
Vóór 2011 werd gebruik gemaakt van een WFR-Nieuwsbrief. Sinds februari 2011 wordt de WF-leden en geïnteresseerden een WS Tip aangeboden via e-mail. Deze WS Tip verschijnt 2 keer per maand, behalve in vakantieperiodes.
N.B. De inhoud van de “aangeklikte” WS Tip kan anders zijn dan de door u indertijd ontvangen WS Tip, omdat wij continu de inhoud controleren op foutjes, leesbaarheid, duidelijkheid en ook steeds verbeteringen aanbrengen daar waar nodig of gewenst.

Geïnteresseerden kunnen de inhoud als pdf-bestand bekijken of downloaden door op de WS Tip of Deel x te klikken.
- WS Tip 001 - 165 - Work-Factor (WF), Arbeidskunde AK)
- WS Tip 166 - 194 - Kosten allocatie en Kostprijscalculatie (TVC)
- WS Tip 195 - 203 - Theory Of Constraints (TOC)

- WS Tip 204 - 235 - BedrijfsEconomische Denken (BED) en BeslissingsKalkulaties (BK)


WS Tip 001

Waarom worden RWF en VWF of BWF tegenwoordig minder toegepast?
Hoe kunnen we door RWF en VWF of BWF te gebruiken de productiviteit verhogen?

WS Tip 002 - 004

Waarom is een 2-handen analyse, 2-HA, en simo-kaart zo zinvol? Deel 1, Deel 2, Deel 3

WS Tip 005

At what level of efficiency does employee discipline begin in a labour standards environment? 85%?”

WS Tip 006 - 007

Arbeidsmeting is het meten van de tijd van arbeidshandelingen, de werkhoeveelheid. Hoe? Deel 1, Deel 2

WS Tip 008 - 010

Tempo schatten, Tempo rating: Deel 1, Deel 2, Deel 3

WS Tip 011 - 012

TS = TT x Div x TF:  Toeslag voor Diversen,   voor R+PV.  Man-Machine Combinaties:  7,5% Regel. Deel 1, Deel 2

WS Tip 013

Opbouw van de toeslagfactor voor rust en persoonlijke verzorging, R+PV

WS Tip 014 - 015

Toeslagfactor voor R+PV. Deel 1, Deel 2

WS Tip 016 - 019

Hindertoeslag, HT. Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4

WS Tip 020

Methodestudie

WS Tip 021 - 032

Werkmethoden Atlas. Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7, Deel 8, Deel 9, Deel 10, Deel 11,
                                 Deel 12

WS Tip 033 - 046

Controle werkzaamheden. Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7, Deel 8, Deel 9, Deel 10, Deel 11,
                                       Deel 12, Deel 13, Deel 14

WS Tip 047 - 048

T.P. Wright en J.R. de Jong: Inleren en procesbeheersing in de praktijk. Deel 1, Deel 2       (Zie ook Tip 087 e.v.)

WS Tip 049 - 056

Meten van Mentale Belasting, MB. Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7, Deel 8

WS Tip 057

Methodestudie, doelmatig werken

WS Tip 058

Repeterende transportbewegingen

WS Tip 059 - 060

Extra’s vanuit DWF:                Deel 1:  Opbouw van enkelvoudig grijpen van voorwerpen in RWF c.q. VWF of BWF.
                                             Deel 2:  Regels voor (selectie) grijpen van voorwerpen in RWF c.q. VWF of BWF.

WS Tip 061

Oproep om WF software te testen onder Windows 8 en 10. (WF software werkt ook onder Windows 7, 8, 8.1 en 10)

WS Tip 062
WS Tip 063
WS Tip 064
WS Tip 065
WS Tip 066
WS Tip 067
WS Tip 068
WS Tip 069


Extra’s vanuit DWF:Extra’s vanuit MF:
Extra’s vanuit DWF: 

 Deel 3:
 Deel 4:
 Deel 5:
 Deel 6:
 Deel 7:
 Deel 8:
 Deel 9:
 Deel 10:

Richtlijnen voor het grijpen van gestapelde voorwerpen in RWF.
Richtlijnen voor meervoudig grijpen van zware voorwerpen in RWF.
Regels voor het grijpen van een willekeurig (n) aantal (kleine) voorwerpen.
Gelijktijdige of simultane montages.
Mentale Processen: Waarnemen-Horen en Waarnemen-Voelen.
Richtlijnen voor een omvattingsgreep.
Richtlijnen voor het schrijven.
Visueel of blind gijpen.
WS Tip 070 - 072

Bepaling van de toeslagfactor voor R&PV m.b.v. Energieverbruik en Work-Factor. Deel 1, Deel 2, Deel 3

WS Tip 073 - 078

Gebruik van de formule van Camp. Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6

WS Tip 079

Tabellen met normen voor kantoorwerkzaamheden (1962)

WS Tip 080
WS Tip 081
WS Tip 082
WS Tip 083
WS Tip 084
WS Tip 085
WS Tip 086

Werken en werktijden in de
praktijk: “Handvaardigheid en
het verkrijgen ervan.”

 Deel 1:
 Deel 2:
 Deel 3:
 Deel 4:
 Deel 5:
 Deel 6:
 
Deel 7:

Gemiddelde taaktijd of meest voorkomende taaktijd
Tempo en Handvaardigheid
Aanvangs Inleertoeslag
Taaktijd, gemiddelde of modus. Simulaties van getrokken productielijn, A.
Taaktijd, gemiddelde of modus. Simulaties van een productielijn, B
Taaktijd, gemiddelde of modus. Simulaties van getrokken productielijn, C
Resumé Taaktijd, modus en gemiddelde tijd van een lijn A, B of C.WS Tip 087
WS Tip 088
WS Tip 089
WS Tip 090
WS Tip 091
WS Tip 092
WS Tip 093
WS Tip 094
WS Tip 095
WS Tip 096
WS Tip 097
WS Tip 098
WS Tip 099
WS Tip 100
WS Tip 101
WS Tip 102
WS Tip 103
WS Tip 104
WS Tip 105
WS Tip 106
WS Tip 107
WS Tip 108
WS Tip 109
WS Tip 110

Inleer- en aanloopkrommes.


Data uit de Philips praktijk


Inleren Wright - De Jong


Inleren Van Daatselaar, cs
en Vergeetkromme
en % Nieuw Werk

Work-Factor Learning + v.b.
  van aparte TF-omstellen
De 3 inleerkrommes vergeleken

 Deel 1:
 Deel 2:
 Deel 3:
 Deel 4:
 Deel 5:
 Deel 6:
 Deel 7:
 Deel 8:
 Deel 9:
 Deel 10
 Deel 1:
 Deel 2:
 Deel 3:
 Deel 1:
 Deel 2:
 Deel 3:
 Deel 4:
 Deel 1:
 Deel 2:
 Deel 3:
 Deel 4:
 Deel 5:
 Deel 6:
 Deel 7:
 

Inleiding en Formule van Wright.
Nadere beschrijving van de Inleerkromme.
Beschouwingswijze van de daling.
Het mathematische verloop van de arbeidstijd, part 1
Het mathematische verloop van de arbeidstijd, part 2
Oorzaken van de tijdsdaling tengevolge van routinetoename van de werker.
Model voor de aanloop.
Meetmethoden ter bepaling van de aanloop: methode 1, 2 en 3.
Meetmethoden ter bepaling van de aanloop: methode 4.
Metingen van storingen en onderbrekingen in het werkpatroon.
Inleren en aanlopen volgens De Jong.
Inleren en aanlopen volgens De Jong: bepaling van de waarde van D en M.
Inleren en aanlopen volgens De Jong: bepaling van de waarde van M.
Inleren volgens hh J. van Daatselaar en M. Hogendijk
Vergeetkrommes volgens Van Daatselaar en Hogendijk
Percentage nieuw werk volgens Van Daatselaar en Hogendijk
Voorbeeld van Invoer en Uitvoer in het Excel Programma.
Work-Factor toeslag voor omstellen bij kleine series.
Work-Factor toeslag voor produceren van kleine series.
Work-Factor Inleertoeslagen voor groepen (en individuen).
Work-Factor Inleertoeslagen: Gebruik van de tabellen.
Work-Factor Inleertoeslagen: Starten van nieuw werk.
Work-Factor Inleertoeslagen: Gedeeltelijk nieuw werk en Vergeten.
De 3 Inleerkrommes, Wright - De Jong, Van Daatselaar - Hogendijk en
Work-Factor, vergeleken.

WS Tip 111
WS Tip 112
WS Tip 113
WS Tip 114
WS Tip 115
WS Tip 116
WS Tip 117
WS Tip 118
WS Tip 119

Instructievaardigheid

 Deel 1
 Deel 2
 Deel 3
 Deel 4
 Deel 5
 Deel 6
 Deel 7
 Deel 8
 Deel 9

Opleiden en Trainen in Vaardigheid - Funktiegerichte Training
Opleiden en Trainen in Vaardigheid - Vormen van funktiegerichte training
Werkinstructiekaart
Foutenanalysebladen - Opstellen van het foutenanalyseblad
Foutenanalysebladen - Wie is verantwoordelijk
Training on the Job - Definitie en analyse van vaardigheid
Training on the Job - Kennisanalyse en vaardigheidssysteem
Training on the Job - Het vaardigheidstrainingsysteem
Training on the Job - Man - Man Instructie

WS Tip 120
WS Tip 121
WS Tip 122
WS Tip 123
WS Tip 124
WS Tip 125
WS Tip 126
WS Tip 127
WS Tip 128
WS Tip 129
WS Tip 130
WS Tip 131
WS Tip 132
WS Tip 133
WS Tip 134
WS Tip 135
WS Tip 136

RWF Informatie voor
         Ontwerper,
         Constructeur,
         Werk- en Fabricage-
           voorbereider, ...

 Deel 1
 Deel 2
 Deel 3
 Deel 4
 Deel 5
 Deel 6
 Deel 7
 Deel 8
 Deel 9
 Deel 10
 Deel 11
 Deel 12
 Deel 13
 Deel 14
 Deel 15
 Deel 16
 Deel 17

Inleiding en Standaardelementen
Transport: Reiken en Verplaatsen
Transport: Reiken en Verplaatsen (vervolg)
Transport: Reiken en Verplaatsen (kritische vragenlijst)
Grijpen
Grijpen (kritische vragenlijst)
Voorrichten
Voorrichten (kritische vragenlijst)
Monteren
Monteren (vervolg)
Monteren (vervolg)
Monteren (vervolg, kritische vragenlijst)
Monteren (voorbeelden)
Monteren (voorbeelden, vervolg)
Demonteren, Loslaten, PT, Mento, plus kritische vragenlijst
Afsluitende kritische vragenlijst “Algemeen”
Kritische vragenlijst Ergonomie (extra)

 WS Tip 137
 WS Tip 138
 WS Tip 139
 WS Tip 140
 WS Tip 141
 WS Tip 142
 WS Tip 143
 WS Tip 144
 WS Tip 145

Methode Studie:
- Kritische Vragen
- Probleem Analyse: - 5xWhy
  - Deming Circle
  - Probleem Oplossen


  - Brainstorming

 Deel 1
 Deel 2
 Deel 3
 Deel 4
 Deel 5
 Deel 6
 Deel 7
 Deel 8
 Deel 9

Kipling Vragen
Kipling Vragen, en Tabel (vervolg)
Probleem Analyse, PA: Stap 1: 5 x Waarom?
PA: Deming cirkel: PDCA
PA: Probleem Oplossen
PA: Stap 2, 3 en 4
PA: Stap 5, 6 en 7
PA: Brainstorming - part 1
PA: Brainstorming - part 2

 WS Tip 149
 WS Tip 146, , 148
 WS Tip 150
 WS Tip 151
 WS Tip 152, 153
 WS Tip 154
 WS Tip 155

 

Normeren, normen en E
Looptijden bij Dragen, Duwen en Trekken van Lasten: Deel 1, Deel 2, Deel 3
Normtijden voor Heffende Trucks
Normtijden voor Vrachtwagens en Opleggers
Normtijden in Veem en Magazijn (Standard Times in Warehouse and Store), Part 1, Part 2
Normtijden voor werkelementen in de montage van professionale apparatuur onder optimale condities.
Gerubriceerde Normtijden voor werkelementen in de montage van professionale apparatuur onder optimale condities.


 WS Tip 156, 157

Meten van energieverbruik van werknemers, Deel 1, Deel 2

 WS Tip 158, .. 160

De Grenzen van het Arbeidstempo, Deel 1, Deel 2, Deel 3

 WS Tip 161
 WS Tip 162
 WS Tip 163
 WS Tip 164

Werk(en) naar Kunde en Capaciteit (Sociale Werkvoorziening): Deel 1: Fleischmann’s Test
                                                                                           Deel 2: Ruward Test
                                                                                           Deel 3: MAST Testen
                                                                                         Deel 4: Valpar en overige testen, SW’s en VWF

 WS Tip 165

Oproep: Hoe werkt en gebruik je de “Call-Off-Disk”

Kosten, allocatie,
plannen en
budgetteren


WS Tip 166, 167,
 168, 169, 170, 171,
 172, 173, 174, 175

Kostprijssystemen en Kostenverbijzondering:  Deel 1,  Kosten vrs Uitgaven en Opbrengsten vrs Ontvangsten
                                                                   Deel 2,  Systemen van Kostprijsberekening
                                                                   Deel 3,  Kostenverbijzondering, enkele methoden
                                                                   Deel 4,  De Kostenverdeelstaat
                                                                   Deel 5,  Kostprijscalculatie
                                                                   Deel 6,  Vergelijking van Kostprijssystemen
Budgetten, Budgetteren en Plannen                Deel 7,  Budgetteren
                                                                   Deel 8,  Budgetteren en Plannen
                                                                   Deel 9,  Planning
                                                                   Deel 10. Budgetprocedure

Technische
VoorCalculatie,
TVC
 
WS Tip 176, 177,
 178, 179, 180, 181,
 182, 183, 184, 185,
 186, 187

Deel 1,  Multi Level Budgetting, MLB
Deel 2,  Kosten van het Materiaal (M)
Deel 3,  Kosten van Operationele Aktiviteiten (L)
Deel 4,  Oper. Act.: Capaciteitsberekening
Deel 5,  Oper. Act.: Arbeidskundige Taakstelling (TS) bij man-machinecombinaties, organisatorische verliezen en de
                             NormaalToeslagFactor (NTF)
Deel 6,  Oper. Act.: Machine rendement en de Technische RendementsFactor (TRF), uitval en de uitvalfactor (UITF)
Deel 7,  Oper. Act.: Calculatietijd (CT) bij man-machinecombinaties
Deel 8,  Oper. Act.: Normale Bezetting, NB
Deel 9,  Oper. Act.: Berekening van uurtarieven
Deel 10, Oper. Act.: Directe kosten
Deel 11, Kosten van Regelende - en Algemene activiteiten (K) en Overige kosten: via Toeslagen
Deel 12, Kosten van Ontwikkeling (en Onderzoek)

TVC, WS Tip 188
         WS Tip 189
         WS Tip 190
         WS Tip 191
         WS Tip 192
         WS Tip 193
         WS Tip 194

Indexcijfers: Verrekenindex en Trend.
Bedrijfssignalering: Financiële Nacalculatie
                           Resultaten: Bestedings-, Bezettings-, Efficiency - en Totaal.Resultaat
                           Samenvatting nacalculatie en Voorbeeld
                           Voorbeeld, vervolg
                           Financiële Nacalculatie in de Ontwikkelingssector
                           De hoeveelheidssignalering

TOC, WS Tip 195
         WS Tip 196
         WS Tip 197
         WS Tip 198
         WS Tip 199
         WS Tip 200
         WS Tip 201

Part 1, Theory Of Constraints: The P,Q Problem
Part 2, Schedule Q, P
Part 3, Schedule Q, P, for sure
Part 4, Where is the profit?
Part 5, Here is the profit: schedule P, Q
Part 6, Exploit the constraint: The P, Q Problem
Part 7, Elevate the constraint(s): A new Schedule

WS Tip 202, 203

Geld, Prijzen en Kosten, Deel 1, Deel 2

BedrijfsEconomisch Denken
BED
WS Tip 204, 205,
206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213

Deel 1,  BED: Reder
Deel 2,  BED: Ontwikkelkosten, Rederij
Deel 3,  BED: Rend. in % van Geïnv.Verm., Kosten per km, Onderhoudsbeurt
Deel 4,  BED: Verkoper - Administrateur: 4 orders
Deel 5,  BED: Moestuin, Maken of Kopen (Uitbesteden)
Deel 6,  BED: De Tol, N.V. Pasmaat
Deel 7,  BED: De Scheepswerf, Investeren
Deel 8,  BED: Kostprijscalculatie
Deel 9,  BED: Krullen, Camera
Deel 10, BED: Joe Case

Beslissings-
Kalkulaties
BK

WS Tip 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223,
GAMMA-1
224, 225, 226, 227,
BK
228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235

Deel 1,  Inleiding: Doel van de onderneming, Doel van Beslissingskalkulaties
Deel 2, Beslissingscriteria: Kapitaalwaarde, Disconteren, Netto Contante Waarde (NCW), Interne Rentabiliteit (IRR)
Deel 3,  Beslissingscriteria: Winst Marge, Boekhoudkundige Rentabiliteit, Surplus, Annuïteit, POT en ETT
Deel 4,  Surplus Method: Discounting and Net Present Value
Deel 5,  Surplusmethode, part 1
Deel 6,  Begrippen en Regels, part 2
Deel 7,  Rekenschema van de Surplusmethode, part 3
Deel 8, Voorbeeld van berekening, part 4
Deel 9,  Belastingen, part 5
Deel 10 Belastingen, part 6
Deel 11 GAMMA-1, computer model, part 1
Deel 12 GAMMA-1, beschrijving van de variabelen, part 2
Deel 13 GAMMA-1, beschrijving van het systeem, part 3
Deel 14 GAMMA-1, beschrijving van het stochastisch model, part 4
Deel 15 Het begrip “Project”
Deel 16 Het genereren van alternatieven
Deel 17 Onzekerheden kwantificeren, part 1
Deel 18 Onzekerheden kwantificeren, part 2
Deel 19 Onzekerheden kwantificeren, part 3
Deel 20 Onzekerheden kwantificeren, part 4
Deel 21 Voorbeeld van een GAMMA-1 berekening, part 1
Deel 22 Berekening van een GAMMA-1 voorbeeld, part 2

 
WS Tip 236


Te verwachten rond de zomer

Geïnteresseerden kunnen de inhoud als pdf-bestand bekijken of downloaden door op de WS Tip of Deel x te klikken.

Terug

WS Tips en Nieuwsbrief
WFR Times blauw0304