WFR Times blauw0302
WORK-FACTOR en Management

WORK-FACTOR als management techniek
Relaties

World Class Manufacturing (WCM) met Manufacturing Excellence (ME), Shop Floor Management (SFM) en Lean Management of Manufacturing (LM) zijn hedendaagse kenwoorden en begrippen om een verzameling arbeidskundige methoden en technieken aan te duiden en opnieuw tot leven te wekken, te revitaliseren.

Centraal hierin staat steeds weer het voorkómen en elimineren van verspillingen. Hierin worden de onderwerpen Kwaliteit met deelonderwerpen als ISO (International Standardization Office), TQM (Total Quality Management) en TPM (Total Preventive / Productive Maintenance), en Good Housekeeping met aspecten als Orde en Netheid, aan de orde gesteld.

WORK-FACTOR kan als management techniek worden aangewend voor het ontwerpen en analyseren van het productie-ontwerp, de productieplanning en de (na)controle.
WORK-FACTOR systemen zijn middelen die mede zowel handen als voeten geven aan deze onderwerpen, doordat WF systemen inzicht geven in en randvoorwaarden aangeven voor de Kwaliteit en Good Housekeeping en daarmede van grote invloed zijn op veel aspecten ter voorkóming en eliminatie van verspillingen en zodoende rechtstreeks van invloed zijn op het al of niet bereiken van World Class Manufacturing.

Via de onderlinge relaties tussen

 

manag402

 


2 x 2 = 4,
oud maar waar!


is het belang van WORK-FACTOR en de WF systemen onmiskenbaar.

WCM, ME, SFM en LM zijn prachtige "acroniemen" voor sets van oude industrial engineering technieken, met name die van de methodestudie en de tijdstudie.

Productiviteitsverbetering is enkel mogelijk indien het onderliggende werk- en productieproces is begrepen en beheerst. Los dan pas de problemen op door middel van
-  het opsporen van de verspillingen om die te elemineren,
-  het analyseren van de werkmethode om die te verbeteren, en
-  het omschrijven van de normen en standaarden om die vast te leggen.

 


ref9

 

Willen "westerse" bedrijven de komende jaren kunnen blijven concurreren met bedrijven in het "oosten", dan is een goede methode, juiste normering van tijden, organisatie en techniek en daarmee samenhangend een hoge kwaliteit van producten en hoge motivatie van personeel, een vereiste.
 

Praktisch en WS Tips

Algemeen praktisch commentaar op en artikelen over WORK-FACTOR gerelateerde onderwerpen zoals methodestudie, tijdstudie, arbeidskunde en management.
Onder “Praktisch en WS Tips” kunt u allerlei beschouwingen en opmerkingen vinden van arbeidskundige en organisatorische aard. Dubbelklik hiernaast.
 

Tempo

Wilt u iets over tempo weten, bijv. wat is tempo, hoe meet je het tempo, welke (internationale) schalen zijn er? Tempo of  Prestatiegraad of Performance of Leistungsgrad. Dubbelklik hiernaast.