WFR Times blauw0302
WORK-FACTOR®© en Mento-Factor®©

Wat is
WORK-FACTOR
Standaard elementenSysteemniveauInvloedsfactoren
ErgonomieWat is
MENTO-FACTOR
Zintuigen

Verantwoord
en doelmatig

WORK-FACTOR is een gedetailleerd systeem van Methodestudie en Tijdstudie voor het analyseren van fysieke (en mentale arbeid), het handelen en doen van mensen, met name voor het assembleren van producten en het bedienen van machines. Het is een systeem van vooraf bepaalde tijden, ook wel een P.E.M.T.S. genoemd, een Predetermined Elemental Motion Time System.

Het systeem is gebaseerd op het baanbrekende werk van Frank B. Gilbreth, die erop wees, dat alle menselijke arbeid is opgebouwd uit steeds weer dezelfde elementaire basisbewegingen, de zogenoemde "standaard elementen".
Omgekeerd is het dus ook mogelijk, om met behulp van deze standaard elementen, van te voren de voor een bewerking noodzakelijke handelingen (het bewegingspatroon) vast te stellen.

De ontwikkeling van het systeem centreerde zich rond de behoefte te beschikken over juiste werkmethoden en objectieve standaard tijden en productie tarieven (output rates), met voldoende nauwkeurigheid en consistentie om bewerkingen en taken te meten in productie bedrijven met betalingssystemen met loonprikkel.

Bij de opbouw van het WORK-FACTOR systeem heeft men gezocht naar de diverse factoren die de tijd voor deze standaard elementen beïnvloeden, de zogenoemde hoofdvariabelen of “invloedsfactoren”, zijnde Lichaamsdeel, Afstand, Gewicht of Wrijving en manuele Beheersing. Nevenvariabelen als sekse en lichaamslengte bleken minder belangrijk.
Voor de twee invloedsfactoren Gewicht en Beheersing werd een eenduidige eenheid van vertraging gedefinieerd, de Work-Factor (WF) en de sterkte werd met een getalwaarde aangegeven. De invloedsfactoren Lichaamsdeel en Afstand worden gekenmerkt door de keuze van “gebruikt lichaamsdeel en “afgelegde weg”.
De invloedsfactoren en het aantal WF’s geven dus informatie over de moeilijkheidsgraad van een bepaalde beweging. Afname van deze moeilijkheidsgraad betekent afname van de fysieke en/of psychische belasting en daarmee meestal ook een afname van de benodigde tijd. Het systeem geeft dan ook duidelijke informatie over de mogelijkheden om het werk aan te passen aan de fysieke en de psychische eigenschappen van de mens of operator (ergonomie) en over de mogelijkheid hulpgereedschap of mechanisatie zinvol toe te passen.


MENTO-FACTOR is een gedetailleerd systeem van Methodestudie en Tijdstudie voor het analyseren van mentale arbeid of mentale processen: van waarnemen (zien, horen of voelen), interpreteren, vergelijken en beslissen tot (een bepaalde wijze van) handelen.
Dit systeem maakt het mogelijk controle- en inspectietaken, lees-, rekenopgaven en reactie- en beslissingsprocessen te analyseren en de juiste werkmethode hiervoor te bepalen.

MENTO-FACTOR is, evenals de andere WORK-FACTOR systemen van vooraf bepaalde tijden, opgebouwd uit mento standaard-elementen, hier basiselementen genoemd, met invloedsfactoren.

MENTO-FACTOR omvat en behandelt het opnemen van informatie door één van de zintuigen bv. het oog of het oor, het omzetten van die informatie in impulsen die via de zenuwen naar de hersenen geleid worden, het omzetten van die impulsen in “hersendata”, het herkennen van die informatie en organiseren van de juiste reactie hierop en het geleiden daarvan via de zenuwbanen naar de spieren van de ledematen of terug naar de zintuigen met het doel verdere informatie op te nemen.

Enkel in die gevallen dat het mentale proces meer tijd vergt dan de fysieke handeling of dat het mentale proces bewust plaats heeft na een fysieke handeling, zoals het controleren van een voorwerp op krasjes, juiste kleur, etc., dient de tijd ervan afzonderlijk te worden gewaardeerd.

WORK-FACTOR en MENTO-FACTOR hebben als doel mensen en middelen optimaal op elkaar af te stemmen, d.w.z. ergonomisch verantwoord en doelmatig. Het zijn daardoor waardevolle instrumenten bij het ontwerpen, inrichten en beheersen van arbeidssystemen, zoals mens - machine systemen.