WFR Times blauw0304
NET-jes werken

NET-jes werken m.b.v. enkele arbeidskundige instrumenten.

Doel
Het doel van uw onderneming is zeer waarschijnlijk het maken van winst door het verkopen van producten teneinde de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Deze producten dienen van een goede kwaliteit te zijn, vervaardigd met een hoge productiviteit en op tijd te zijn aangeleverd bij de klant. Dit vereist dat Mensen, Methoden, Middelen en Materialen op alle niveaus op een juiste wijze worden ingezet, gestuurd en afgestemd ten behoeve van de productie en de verkoop van uw producten.

Gericht op resultaat
Organisaties bereiken resultaten via processen. Elk proces heeft één of meerdere resultaatgebieden. De resultaatgebieden komen tot stand onder condities van kwaliteit in brede zin:
- Nauwkeurig,
- Efficiënt,
- Tijdig,               de zgn. “NET”-condities.

Een proces is opgebouwd uit een aantal activiteiten en beslismomenten. Elke activiteit kan in bedrijfskundige zin gezien worden als een transformatie. Elke transformatie heeft te maken met een aantal procesvariabelen. Als belangrijke variabelen kunnen beschouwd worden:
- Mensen,
- Methoden,
- Middelen, en
- Materialen.       de zgn. 4 M’s:

Om de gewenste prestaties te bereiken moet op deze variabelen gestuurd (Plan, Do) en bijgestuurd (Check, Act) worden. Eén en ander wordt voorgesteld door het “resultaatgericht procesmodel”.

In de volgende figuur wordt dit in beeld gebracht met het bekende visgraatdiagram van de 4 M’s die via NET-jes werken het beoogde resultaat moeten leveren, ingebed in de Deming cirkel om het voor elkaar te krijgen en te laten werken.

Visgraat - Deming-2

 “Resultaatgericht procesmodel”

Het resultaat van het productieproces, het product, moet dus
- N(auwkeurig) zijn, d.w.z. voldoen aan de kwaliteitseisen,
- E(fficiënt) gemaakt zijn, d.w.z. met zo weinig mogelijk inspanning een optimaal resultaat hebben geleverd (dus
   met een hoge productiviteit), en
- T(ijdig) zijn, d.w.z.op tijd zijn afgeleverd aan de klant.

Met andere woorden: iedereen dient NET-jes te hebben gewerkt.

Met, hoofdzakelijk, de ene helft van de Deming cirkel, Plan en Do, worden de 4 M’s gestuurd, terwijl, hoofdzakelijk, met de andere helft, Check en Act, de 4 M’s worden geregeld.  Sturen en regelen betekent wel het hebben van standaarden en normen.

Arbeidsanalyse is een ondersteunend proces voor de primaire processen in een bedrijf op de “M” van Methoden. Arbeidsanalyse verbindt “Mensen” (operators) met “Middelen” (techniek) en “Materialen” door middel van het ontwikkelen en het standaardiseren van werkmethoden en (hulp)gereedschappen.

Op een lager liggend plan kent de arbeidsanalyse als ondersteunend proces haar eigen procesvariabelen, waaronder de “M” van arbeidskundige “Methoden”. Deze “M” wordt ingevuld door een stelsel van methoden en technieken voor methodestudie en tijdstudie op de verschillende niveaus, waar door observatie en analyse de verspillingen in het systeem op die niveaus worden opgespoord en zoveel mogelijk geëlimineerd:

Alle niveaus

3 niveaus van methodestudie, op 3 niveaus verspillingen elimineren

De verbeteringen worden steeds getoetst op het niveau van het proces op hun bijdrage aan N, E en/of T en daarmee aan het resultaat.

Ieder proces kan met een dergelijk visgraatdiagram worden weergegeven; ook arbeidsanalyse is een proces en kan dus op zich eveneens met een visgraat-diagram in kaart worden gebracht. Work-Factor systemen behoren tot de arbeidskundige “Methoden” voor arbeidsanalyse op het “Bewegingsniveau of Handelingenniveau”. Work-Factor systemen zijn systemen voor het analyseren en normeren van werkmethoden en bewerkingstijden. Dit kan gebeuren op verschillende niveaus van gedetailleerdheid.
In de volgende figuur wordt een en ander in beeld gebracht:

Visgraat - WF-3

Arbeidsanalyse als proces op bewegingsniveau ofwel handelingenniveau

De analist (M1) gebruikt WF voor bewegingsanalyse (M2) bv. het RWF systeem (M3) op de computer (M4) voor de analyse van de werkmethode bij de bepaling van de standaard werkwijze en de bijbehorende normtijd om NET-jes te kunnen produceren. Dankzij deze normen kan er m.b.v. de Deming cirkel worden gecontroleerd en indien nodig worden gecorrigeerd.

HIer wordt door een analist een WORK-FACTOR systeem gebruikt om arbeid te analyseren en te standaardiseren en de daarbij behorende standaardtijd of normtijd vast te stellen bij een gegeven standaardtempo of normtempo.

Gebruik van WORK-FACTOR
De WORK-FACTOR Raad (WFR) is het verzamelpunt van kennis en toepassing van de WORK-FACTOR systemen in de Benelux en is dus bedoeld als raad en platform voor gebruikers van WORK-FACTOR bij het opsporen en elimineren van verspillingen op bewegingsniveau d.m.v. één van de analysesystemen van WORK-FACTOR. Dit betekent dat een systeem wordt gebruikt om arbeid te analyseren en te standaardiseren en de daarbij behorende standaardtijd of normtijd vast te stellen bij een gegeven standaardtempo of normtempo. De “klanten” van de Raad worden gevormd door de toepassers van de arbeidskunde, arbeidsanalisten en andere. Het resultaatgebied, het “product” van (het proces van) de WORK-FACTOR Raad is daarom “WORK-FACTOR” en daarvan afgeleide systemen en producten/materialen. En ook hiervoor gelden de “NET”-condities en wel voornamelijk “Nauwkeurig” en “Tijdig”.

Nauwkeurig
Kwaliteit van de door de WF-Raad aangeboden WF systemen. Het aangeboden stelsel van systemen is goed als het de analist in staat stelt om zijn resultaat, werkmethoden en werkstandaards, onder “NET”-condities te ontwikkelen.
Voor de nauwkeurigheid van het resultaat van de analyses moeten de WF systemen aan de volgende eisen voldoen:

 • tenminste 2-handen analyse ondersteunen,
 • gedetermineerd niveau aangeven van de gemiddelde norm- of standaardtijden tijden t.o.v. de Bedaux schaal, BSI-schaal of andere schalen,
 • gedetermineerde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de norm- of standaardtijden in relatie tot de cycluslengte hebben,
 • toepassing baseren op gedegen opleiding en certificering.

Efficiënt
Ten behoeve van de efficiëncy en tijdigheid van de analyse moet het WF stelsel van systemen:

 • verschillende niveaus van systemen bevatten voor een optimale combinatie van nauwkeurigheid en analysesnelheid,
 • software en database ondersteunend zijn.

Visgraat - VOA


Tijdig
In dit verband zijn er twee fasen te onderscheiden met ieder hun eigen eisen van tijdigheid.

Informatiefase

 • documentatie toezenden, binnen enkele dagen na aanvraag,
 • voorlichting geven, conform afspraak.

Implementatiefase

 • onmiddellijk doorverwijzen naar en/of ondersteunen van gekwalificeerde opleiders en/of uitvoerders,
 • bij “zelf doen”; voor opleiding en ondersteuning bij de invoering,
 • bij “uitbesteding”; voor introductie WF en inhuren van analyse capaciteit,
 • voor afnemen examens, conform afspraken met opleiders of instituten.

één en ander conform de regels en richtlijnen van de WORK-FACTOR Raad.

 

Terug
 

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [Praktisch - Tips] [Tempo rating] [WF Inleren] [WF Nieuws] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]