WF systemen

Work-Factor systeem

Detailed

Ready

Versneld

Abbreviated

Brief

Mento-Factor systeem

Mento

Mento CompactWF
Select TimeGeen R + PVN.B.

Er bestaan momenteel zeven systemen, waaruit een keuze kan worden gemaakt, afhankelijk van de toepassing en de gewenste detaillering ofwel niveau, waarbij niveau 1 de meeste detaillering en niveau 4 de minste detaillering toestaat.

De zeven in gebruik zijnde WORK-FACTOR systemen zijn:

Manuele systemen

Niveau

1.

DWF

Detailed WORK-FACTOR

1

2.

RWF

Ready WORK-FACTOR

2

3.

VWF

Versneld WORK-FACTOR

3

4.

AWF

Abbreviated WORK-FACTOR

3/4

5.

BWF

Brief WORK-FACTOR en BWF-Verkort

4

Mentale systemen

Niveau

6.

MF

MENTO-FACTOR

1

7.

MF-C

MENTO-FACTOR Compact

2 en 3

AWF wordt nauwelijks nog gebruikt, men gebruikt daarvoor in de plaats nu VWF.

Wanneer alle tijden van de benodigde standaard elementen en/of basiselementen voor een bewerking, handeling of operatie worden opgeteld, dan verkrijgt men de WORK-FACTOR STANDAARDTIJD.
Dit is per definitie de tijd die:
-  de gemiddelde, vakbekwame, vaardige
-  in het werk geoefende medewerker
-  met een goede inspanning werkend
-  onder normale (is goede) omstandigheden
-  volgens voorgeschreven werkmethode
-  met in achtname van de kwaliteitseisen
nodig heeft om die geanalyseerde bewerking, handeling of operatie uit te voeren. Deze standaardtijd geldt voor het, voor het gebruikte WF systeem geldende, intrinsieke tempo, derhalve de WF Select Time.

Toeslagen voor rust of persoonlijke verzorging, diversen, premieverdienste of enig andere toeslag, zijn hierbij niet inbegrepen.

Voor manuele systemen is de tijd afhankelijk van een aantal invloedsfactoren. Voor transport is dat bijv.
- de afstand, die overbrugt moet worden
- het lichaamsdeel, dat de afstand aflegt
- het gewicht dat verplaatst wordt of de weerstand/wrijving die wordt ondervonden
- de manuele beheersing die vereist is voor de beweging, die weer afhankelijk is van
  - de nauwkeurigheid of tolerantie waarbinnen de beweging moet eindigen
  - de voorzichtigheid om verwonding of beschadiging te voorkomen
  - bocht wanneer een richtigsverandering moet worden gemaakt of een speciale weg gevolgd.

Voor mentale processen is de tijd afhankelijk van bv.
- de verlichting, kwalitatief en kwantitatief, van de werkplek en z’n omgeving
- de verdeling van het licht op de werkplek
- het contrast tussen geobserveerd onderdeel en achtergrond
- de grootte van het object of kenmerk
- de verandering in de kijkafstand of kijkrichting
- het effect van de omgeving
- de kans op voorkomen van afwijkingen
- de aard van de afwijkingen
- de noodzaak van onderscheid tussen vormen, dimensies, kleurem, ..
- de aanwezigheid of afwezigheid van een vergelijkende standaard.

Dit overzicht en de summiere beschrijving van de WORK-FACTOR systemen is uitsluitend bestemd ter verduidelijking van het genoemde systeem. Raadpleeg, wanneer u voor uzelf een keuze hieruit wilt maken, eerst een deskundige met praktische ervaring met één of meerdere van deze systemen
.

In welke industrieën toegepast

In Nederland en België is een Work-Factor systeem toegepast in de
- elektronische industrie
- elektrotechnische industrie
- leerverwerkende industrie
- verpakkingsindustrie
- kunststofverwerkende industrie
- metaalverwerkende industrie
- voedingsmiddelenindustrie
- houtverwerkende industrie
-
Zie ook “Referenties ....”
 

WORK-FACTOR Systemen
WFR Times blauw0302