WFR Times blauw0303
Praktische Stukjes - WS Tips

Titel

Algemene, praktische arbeidskundige of bedrijfskundige tips en inzichten.

Flow
production

Wat wordt er in vredesnaam met "Flow Production" bedoeld? Een misverstand?
Zoals de naam "flow" al zegt: het product in wording moet stromen, altijd. Vanaf het eerste moment dat het product "onder handen" wordt genomen tot het moment dat het product het laatste proces is gepasseerd.
 

NET-jes werken

NET-jes werken m.b.v. enkele arbeidskundige instrumenten.
Het doel van uw onderneming is zeer waarschijnlijk het maken van winst door het verkopen van producten teneinde de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.
 

Proces-management

Procesmanagement: management in ‘gewone mensentaal
We kennen allemaal de hiërarchische organisatiepiramide met z’n gebruikelijke drie niveaus: directie, midden kader en uitvoering. Die niveaus zijn het resultaat van de verbijzondering van taken naar leidinggevende en uitvoerende arbeid.
 

Arbeidskunde
 

Arbeidskunde / Arbeidsanalyse
Arbeidsanalyse is een algemene term voor een veelheid aan methodieken en technieken, vooral de groepen Methodestudie en Tijdstudie, welke gebruikt worden voor het beoordelen van menselijke arbeid op alle aspecten in welke relatie dan ook, en welke systematisch leiden tot het onderzoeken van alle factoren die de efficiency, effectiviteit en daarmede de productiviteit beïnvloeden van de te onderzoeken situatie, om te komen tot een verbetering van die situatie.
 

NTF, TRF, UITF

Organisatorische en Technische verliezen en Uitval.
Vele, vele minuten per dag gaan verloren, omdat de organisatie niet perfect is, wordt afgeweken van de planning, wordt omgesteld van werkplek of product en/of omdat de machine vaak stilstaat vanwege storing, moet worden omgesteld en/of omdat het gereed product niet (goed) werkt. Dus, een werker en/of machine werkt niet de hele dag.
 

2 Handen Analyse

Bewegingsstudie
2 Handen Analyse houdt zich bezig met het (bestuderen en) vastleggen van de bewegingen van lichaamsdelen die nodig zijn in een proces of in een bewerkingsstap. Deze lichaamsdelen zullen veelal de vingers, de handen en de armen zijn, maar kunnen eveneens het hoofd, de voeten, de benen en de romp zijn.
 

Regels van Barnes

Barnes, Ralph M.
Om tot optimale bewegingen te komen en zo effectief mogelijk te werken heeft Barnes regels opgesteld. Deze regels staan bekend als de 'regels van Barnes" en zouden in elke fabriek of op elke werkplek aanwezig dienen te zijn om iedereen te blijvend te herinneren aan het belang ervan.
 

Verspillingen

Definities van verspillingen
Uit de module “Verspillingen Elimineren” uit de cursus arbeidskunde worden enkele definities van verspillingen aangehaald, die als “eye opener” kunnen dienen.
 

WORK-FACTOR Opleidingen

WORK-FACTOR Opleidingen
Afhankelijk van het type productieproces en het gewenste niveau van detail kan een gedetailleerd of minder gedetailleerd systeem ingezet worden. In veel gevallen kan volstaan worden met minder gedetailleerde systemen dan DWF. Voor WF is dit bijv. het Ready WORK-FACTOR (RWF) systeem, het Versneld WORK-FACTOR (VWF) systeem of zelfs het Brief WORK-FACTOR systeem dat zelfs in de verkorte versie geschikt is voor enkelstuks werk of werk in (herstel)werkplaatsen.
 

WS Tip
nu al meer dan 200

WS Tips
Op deze pagina worden de WS Tips en het behandelde onderwerp getoond. De WS Tip zelf is ook te lezen of te downloaden.

N.B. WS Tips worden “continu” gescreend op tekstuele fouten, leesbaarheid, e.d. en de inhoud wordt ook steeds verbeterd indien nodig of gewenst.
 

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [Praktisch - Tips] [Tempo rating] [WF Inleren] [WF Nieuws] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]