WFR Times blauw0304
VWF Berichten en Nieuws

Laatste versie VWF software

Per 9 januari 2017 geldt versie VWF 4.21, waarin de Export-funktie is opgenomen. Bij het exporteren heeft de analist de keuze uit a) exporteren via een txt-bestand en b) via een cvs-bestand waarbij de formules voor sommatie worden meegenomen. VWF 4.21 UPDA wordt als VWF update versie aangeboden, zonder Mento Factor Compact en dus ook zonder de gebruikelijke VWF bestanden. Voor analyses met Mento-Factor Compact dient een vorige versie te worden gebruikt of een complete versie 4.21 te worden aangeschaft.
Het Handboek Bediening VWF Programma is ook aangepast.

 

WF 4.19

Onlangs, oktober 2016, kwamen we er per toeval achter dat er geen “Export-Functie” zat in VWF; om bv. een VWF-analyse, via een .csv-file, te kunnen importeren in Excel voor verdere bewerking en analyse, zoals bij RWF en BWF wel het geval is. Per 24 november 2016 is de Export-funktie in VWF toegevoegd: de funktie neemt zelfs de eenvoudige formules voor sommatie mee.
 

VWF cusussen 2015
 

De eerste VWF cursus van dit jaar werd gehouden van 12 t/m 22 januari. Er waren 12 deelnemers van verschillende landen: Nederland, Tsjechië, Hongarijë, Slovenië en China. De cursus werd gegeven in het engels, het cursusmateriaal was in het engels en de cursus was inclusief software en training.

Voor de volgende VWF cursus heeft zich reeds 1 kandidaat gemeld.
 

VWF 4.17
 

Per 1 november 2014 geldt versie VWF 4.17. Een tekstuele verbetering t.o.v. de vorige versie 4.16.

VWF 4.16

In de versie VWF 4.16 per 10 februari 2014 zijn enkele verbeteringen t.o.v. VWF 4.08 uitgevoerd.
1. De speciale analyses R + Gr en Gr + M en Gr met code 0-0, zijn nu ondergebracht als derde mogelijkheid bij
   Grijpen onder de titel “grijpen code 0-0”.
2. De schuifgreep dient, zoals gebruikelijk, te worden geanalyseerd als een “Verplaatsen” over de afgelegde
   afstand, waarbij in de beschrijving het type greep kan worden vermeld.
3. De mogelijkheid om toegevoegde analyses meteen na het inlezen te verplaatsen binnen de analyse is
   verbeterd.
 

VWF 4.08
 

Enkele kleine aanpassingen aan VWF 4.06 en een vernieuwde Mento-Factor Compact module heeft geresiulteerd in de nieuwe versie VWF 4.08 per 1 september 2013.
 

VWF 4.06

Het heeft enige voeten in aarde gehad, maar nu (zomer 2012) is dan de nieuwe versie van VWF uit. Deze versie kan automatisch de Simo-toeslag bepalen.
 

VWF 4.05

Per 1 juli 2010 zijn de ontwikkelingen gestart om in VWF de Simo-toeslag zoveel mogelijk automatisch te berekenen indien deze niet is opgegeven en beide handen “moeilijke” handelingen uitvoeren.
 

Versie VWF dd januari 2010 VFW software nu ook met MF-C

Per 1 january 2010 is de laatste hand gelegd aan een nieuwe release van de software voor VWF: 4.04. T.o.v. de vorige versies, VWF 4.00 en 3.08, zijn enkele onvolkomenheden en schoonheidsfoutjes weggewerkt en opgelost.
Toegevoegd werden: demonteren volgens de transportregels, zetten, palmeren en depalmeren.
Het is nu ook mogelijk om het VWF 4.00 pakket te bestellen met Mento Factor Compact.
 

VWF 3.08 per december 2007

Per december 2007 is de versie die in overleg met de WFR door de WFGD is uitgebracht versie VWF 3.08.
T.o.v. versie 3.02 is inhoudelijk weinig veranderd, doch enkele kleine onvolkomenheidjes zijn opgelost.
 

VWF kaartje voor USA dd mei 2007

Ten behoeve van de Amerikaanse VWF gebruikers is ook een VWF-kaartje gemaakt waarin de diverse waarden en maten zijn uitgedrukt in inches, ounces en yards. Deze waarden zijn getoetst aan de waarden zoals gebruikt in het originele RWF handboek USA.
 

VWF kaartjes dd 2007

Er zijn nieuwe VWF-kaartjes aangemaakt omdat de nieuwe VWF software ons deed besluiten om kaartjes voor VWF 3.02 PC te maken. Er zijn kaartjes in de talen nederlands, engels en duits.
 

VWF cursus keuze
dd 2006
 

Tot nu toe is de VWF cursus gebaseerd op het manueel analyseren, d.w.z. dat de aankomende VWF-analisten VWF leren te gebruiken m.b.v. de VWF-handleiding en het VWF-kaartje waarin de VWF-tijden zijn afgerond op een veelvoud van 5 VU.
Zo was VWF oorspronkelijk bedoeld en ook opgezet.

Met de komst van de PC en de eerste computerprogramma's voor VWF verdween eigenlijk de noodzaak om de VWF-tijden op een veelvoud van 5 VU af te ronden.
Met de ontwikkeling van de nieuwe VWF-software, VWF3.02, en na contacten met VWF analisten heeft de WFR besloten om ook een VWF-handleiding en een VWF-kaartje uit te brengen voor analyse met de PC; dus voor niet afgeronde tijden.

Op verzoek van de klant of naar eigen bevinden kan de VWF-instructeur nu kiezen voor materiaal voor VWF-manual of voor VWF-PC.
 

Demo versie van VWF 3.02 dd 2005

Teneinde iedereen in de gelegenheid te stellen eens kennis te maken met het nieuwe VWF 3.02 computer-programma, heeft de WFGD besloten om een demo versie van het programma uit te brengen. Deze demo versie heeft de volledige functionaliteit van het VWF 3.02 programma behalve de print- en de opslagfunctie, die uitgeschakeld zijn; en natuurlijk enige beperking in het aantal analyseregels.
Geďnteresseerden kunnen deze demo versie bestellen door een email van die strekking te zenden naar het secretariaat van de WF Raad.

De kosten van de VWF-demo versie bedragen € 13,= als vergoeding voor te maken kosten. Bij bestelling van het VWF3.02 PC programma worden deze kosten gerestitueerd c.q. in mindering gebracht op de prijs.
 

Mutaties VWF handboek. dd 2005

Afgezien van enkele tekstuele wijzigingen zijn de volgende mutaties in het VWF handboek, zowel Manual als PC, aangebracht.

Na het aanbrengen van genoemde mutaties is het handboek (min of meer) in overeenstemming gebracht met versie 2.2 d.d. 10 maart 2004.
 

Paragr.

Beschrijving

Par. 1.5


Par. 1.9

Par. 2.2
Par. 3.3.2.1

Pa.r 3.3.3.3


Par. 3.3.4.1


Par. 3.3.4.2
Par. 3.3.4.5

Par. 3.3.5


Par. 3.3.6
Par. 3.3.7.1

Par. 3.3.7.2
Par. 3.3.7.3


Par. 3.3.8.


Par. 3.5

Opbouw van het WF systeem. Definitie van enkele standaard elementen.
Grijpen: Vingerbewegingen voor het verkrijgen van beheersing en controle over een voorwerp.
Monteren:
mechanische montage: het aftasten van pen op gat is toegestaan en mogelijk
oppervlak montage: toevoegen: "oog-hand coördinatie is noodzakelijk."
mentale processen: toevoegen een 5e gedachtestreepje: "- het omzetten van deze informatie is een 'puls' c.q. 'impuls'."
Definitie van WF tempo. Na de definitie toevoegen: "De handeling is dan uitgevoerd met het standaard WF tempo. (select time)".
Handenanalyse. Pre-determined Elemental Motion Time Systems (PEMTS).
Code 0-0 bevat a) - reiken, - verplaatsen, - verplaatsen en loslaten (wegleggen).
Voorbeeld 2: Reiken: verplaats een schr.dr. ..........
Voorbeelden. Toevoegen: "Voorbeeld 4. Een pen rond 7,0 mm, reeds in de hand, over 35 cm verplaatsen en monteren in een gat rond 7,5 mm. Laat los.
M, Asy, Rl. Code 0 - 2     20 VU.
Goeddraaien T. Toevoegen: "of, indien een etiket binnen een rechthoek geplaatst wordt met de eis "evenwijdig aan" of "haaks op" een rand, dan krijgt de betreffende code eveneens de toeslag T; tevens wordt dan de montage code 3.”
Simultaantoeslag S. Toevoegen: ", doch slechts éénmaal per VWF-groepje."
Buiten de vingers brengen en Palmeren/Depalmeren (B). Toevoegen: "Buiten de vingers brengen. 'Opmerking' vervangen door 'Palmeren/Depalmeren' ".
Lichaamsbewegingen en lopen. Onder Lopen: Toevoegen: Een pas tijdens het normale lopen heeft een lengte van 75 cm. Belast lopen: Toevoegen: "gebukt lopen". Onder Opstaan en zitten: Toevoegen: knielen op 1 knie .... 18 VU, knielen op 2 knieën: 35 VU."
Schroeven en moeren. Toevoegen bij 'indraaien van schroeven': "Met de hand, zwaar ..... 8n".
Schroevendraaiers. Toevoegen: "Voor de analyse van deze montage wordt oppervlak monteren gekozen, omdat deze tijdbepalend is."
Hamers. Toevoegen: "Dus vóór de 1ste slag is de hamer bij het doel gebracht."
Sleutels. Toevoegen: Bij een niet-aanliggende bout/moer moet de sleutel met een oppervlak montage geplaatst worden, omdat de sleutel er vanaf kan glijden.
Er is een nieuwe sleuteltabel.
Mentale processen. Toevoegen bij 'oog instellen en waarnemen': "2 VU + 3 VU.
Beslissen 6, 7, 8 ... 4 VU." Toevoegen bij 'Inprenten of herinneren': "of reageren."
Bij 'Opmerking' toevoegen: "Bij controle werkzaamheden kunnen we .....".
Het analyseblad. Toevoegen: "Aangezien dit speciale VWF analyseblad enkel de 'tijdbepalende hand' volgt, kan dit blad enkel worden gebruikt na een gedegen 2-handen analyse, waarna duidelijk is welk lichaamsdeel gevolgd/geanalyseerd moet worden.

Terug

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [WF Nieuws] [Algemeen Nieuws] [RWF Nieuws] [VWF nieuws] [BWF Nieuws] [Mento Nieuws] [Cursus Nieuws] [Diversen] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]