WFR Times blauw0304
Algemene Berichten en Nieuws

WFR vergade-
ring 2018

Op donderdag 12 april 2018 heeft de WS/WFR haar jaarlijkse vergadering gehouden in restaurant De Colonie te Houten.
Aanvang 17.50 uur.
 

DB vergade-
ringen 2017

Op de volgende data vonden er vergaderingen van het DB van de WS-WFR plaats: 8 juni, Onderwerpen zijn: lopende zaken als WF-materialen en software, certificaten en contacten met andere organisties, e.d.
 

WFR vergade-
ring 2016

Op maandag 24 oktober 2016 heeft de WS/WFR haar jaarlijkse vergadering gehouden in restaurant De Colonie te Houten.
5 van de 6 leden en adviseurs waren aanwezig. De volgende onderwerpen werden besproken:
- welkom aan nieuw lid Mw. M. van Doorn,
- de gezonde financiële situatie en de planning voor 2016,
- relatie met notaris Gras (kantoor Hagen) betreffende de overdracht van beeldmerk WOFAC (eindelijk overgedragen),
- relatie met WFGD, met Boitt, met MTM association, met VOA-Access, SMC-USA, etc.,
- WF websites: Nederlands+Duits en Engels en de bezoekers en bezoeken (statistiek),
- relatie met gebruikers: WS Tips,
- gehouden cursussen: VWF, VWF appreciatie en start RWF-Instructeur,
- updates van het WF materiaal en de software,
- 2e versie van ons Handboek Controle: “De Controleur en zijn Controle”, met Horen, Tasten, Ruiken en Proeven.
 

DB vergade-
ringen 2016
 

Op de volgende data vonden er vergaderingen van het DB van de WS-WFR plaats: 23 mrt., Onderwerpen zijn: lopende zaken als WF-materialen en software, certificaten en contacten met andere organisties, e.d.
 

DB vergade-
ringen 2015

Op de volgende data vonden er vergaderingen van het DB van de WS-WFR plaats: 10, 13 jan., 16 feb., 13, 28 apr., 9 nov. Onderwerpen zijn: lopende zaken als WF-materialen en software, certificaten en contacten met andere organisties, e.d.
 

WFR vergade-
ring 2015
 

Op vrijdag 20 maart 2015 heeft de WS/WFR haar jaarlijkse vergadering gehouden in restaurant De Colonie te Houten.
4 van de 5 leden en adviseurs waren aanwezig. De volgende onderwerpen werden besproken:
- welkom aan nieuw kandidaat-lid Mw. M. van Doorn,
- de gezonde financiële situatie en de planning voor 2015,
- relatie met VOA betreffende de overdracht van beeldmerk WOFAC (nog niet formeel overgedragen), relatie met Boitt,
  met MTM association, met Access, etc.,
- WF websites: Nederlands+Duits en Engels en de bezoekers en bezoeken (statistiek),
- relatie met gebruikers: WS Tips. Besluit: De WS Tips worden via de WF-website ter beschikking gesteld.
- gehouden cursussen: RWF, VWF en BWF,
- updates van het WF materiaal en de software,
- 1e versie van “RWF voor Instructeurs en Gevorderden”, het totaal van Tip 58 tem Tip 69.
 

DB vergade-
ringen 2014

Op de volgende data vonden er vergaderingen van het DB van de WS-WFR plaats: 22 april, 24 april (MTM meeting) en 27 mei. Onderwerpen zijn lopende zaken als certificaten en contacten met andere organisties, e.d.
 

WFR vergade-
ring 2014

Op donderdag 27 maart 2014 heeft de WS/WFR haar jaarlijkse vergadering gehouden in restaurant De Colonie te Houten.
Alle leden waren aanwezig. De volgende onderwerpen werden besproken:
- de gezonde financiële situatie en de planning voor 2014,
- relatie met VOA betreffende de overdracht van beeldmerk WOFAC (nog niet formeel overgedragen),
- WF websites: Nederlands, Duits en Engels en de bezoekers (statistiek),
- WS Tips,
- demonstratie van de RWF module “Mentale Belasting”, importeren data in Excel, dan verdere analyse,
- uitleg van uitbreiding van software Mento-Factor Compact met tabel voor Rn/De,
- inzage in ons nieuwe Handboek Controle “De Controleur en zijn Controle”, met Zien.
 

DB vergade-
ringen 2013

Op de volgende data vonden er vergaderingen van het DB van de WS-WFR plaats: 18 januari, 5 februari, 18 maart.
Onderwerpen zijn lopende zaken als certificaten en contacten met andere organisties, e.d.
 

WS-WFR vergadering
22 mrt 2013

Op vrijdag 22 maart 2013 vond in Houten, rest. De Colonie, een vergadering plaats van de WS-WFR. Wegens ziekte kon Joep vd Zanden niet aanwezig zijn. We hebben daar een hapje gegeten. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
- financiën: over 2012 weer een kleine toevoeging aan de reserves en over 2012 een flinke toevoeging vanwege een een-
  malige bate van de VOA. De WS zit goed op schema om in 2016, 2018 en 2019 de rechten en licenties weer te kunnen
  betalen. Voor 2013 wordt een klein tekort verwacht.
- relatie met VOA betreffende de overdracht van beeldmerk WOFAC (nog niet formeel overgedragen),
- relatie met AQM betreffende hun relatie met MTM-assoc. en het duitse MTM-chapter,
- relatie met WFGD betreffende de afstemming van de handboeken en updates van de software,
- relatie met overige organisaties als: Acces en BOITT,
- inbreng voor ons contact naar de “leden” via WS Tip,
- updates van materiaal en software.
 

DB vergade-
ringen 2012

Op de volgende data vonden er vergaderingen van het DB van de WS-WFR plaats: 18 januari, 11 april, 25 oktober, 29 november en 12 december. Onderwerpen zijn lopende zaken als certificaten en contacten met andere organisties, e.d.
Op 12 december werden contracten getekend voor de overdracht van beeldmerk WOFAC van VOA aan de WS.
 

DB vergade-
ringen 2011

Op de volgende data vonden er vergaderingen van het DB van de WS-WFR plaats: 11 januari, 31 januari, 8 maart en 3 december. Onderwerpen zijn lopende zaken als certificaten en contacten met andere organisties, e.d.
Op 20 april vond een vergadering met de MTMR plaats in Weert met een vertegenwoordiger van IMD en MTM-D.
Op 23 november werd een ALV-vergadering van de VOA bezocht om de belangen van de WS-WFR te onderstrepen.
 

WFGD Algemene Ledenvergadering
5 en 6 mei 2011
 

Als vertegenwoordiger van de WFR en als lid van de WFGD is Gerrit de Vrij 5 mei even na de middag afgereisd naar Traisen, waar de vereniging WFGD eV zijn laatste algemene ledenvergadering, ALV, zou houden. Bij aankomst tegen 17.30 uur bleken de meeste leden al aanwezig.'s Avonds hebben we lekker gegeten en enkele wijnen geproefd en gedronken; het was erg gezellig met de aanwezige leden, een stuk of 12 denk ik. 's Morgens natuurlijk eerst met z'n allen ontbijten, dan even wat afstemmen tussen Vorstand en Beirat en dan de laatste ALV. Alle 15 leden waren aanwezig. Voorzitter Volkmar Thieme hield het zeer zakelijk en formeel en hield zich keurig aan alle wettelijke en statutaire eisen voor een dergelijke slotvergadering. In het voorwoord vertelde hij dat hij nogmaals contact heeft gezocht en gehad met SMC-LLC: van hun kant werden geen belemmeringen of tegenwerpingen opgeworpen, zodat alles verder volgens planning kon worden afgelopen. Volgens de Duitse wet mogen de vereffenaars geen gelden overmaken naar een buitenlandse organisatie, zodat de WFR uit de boedel geen gelden zullen toevallen. Na 31-12-2011 zal een eventueel overschot (en dat is er zeker) overgemaakt worden aan hun grootste afnemer van kursussen, een min of meer ideële organisatie. Erwin Sämann en Joachim Kurz zullen optreden als vereffenaars.
Als laatste hebben we met z'n allen geluncht, afscheid genomen en ter aandenken een mandje met wijn meegekregen. Wij hebben met Joachim Kurz en Fritz Weil afgesproken dat een soort WFGD Raad zal worden ingesteld min of meer als opvolger van de WFGD eV voor zover het de kursussen en seminars in Duitsland betreft. Tevens krijgt de WFR formeel een CD/DVD met al het WFGD eV materiaal, zodat eventuele volgende kursussen en seminars in het Duits door kunnen gaan via de nieuwe WFGD Raad, maar dan officieel onder de vlag van de WFR met support van de stichting Work-Study.
 

WS-WFR vergadering
15 dec. 2010

Op woensdag 15 december 2010 vond in Drachten een vergadering plaats van de WS-WFR. Joep vd Zanden kon niet aanwezig zijn. Gastheer Philips CL-DAP bood ons een maaltijd aan. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
- financiën: ook dit jaar weer een kleine toevoeging aan de reserves. De WS zit goed op schema om in 2016, 2018 en
  2019 de rechten en licenties weer te kunnen betalen. Ook voor 2011 wordt een klein overschot verwacht.
- relatie met VOA betreffende de overdracht van beeldmerk WOFAC,
- relatie met MTMR betreffende hun relatie met IMD en het duitse MTM-chapter,
- relatie met WFGD betreffende de afstemming van de handboeken en updates van de software,
- relatie met overige organisaties als: Acces, BOITT en AQM,
- relatie met SMC betreffende de licentie contracten en hun geldigheid en geldigheidsgebied.
- de nederlandse website staat nu bij Hosting Discouter en de engelse website staat nu bij Telfort.
 

WFGD Algemene Ledenvergadering
16, 17 sept 2010

Op vrijdagmorgen 17 september 2010 vond in Windesheim, Duitsland de algemene ledenvergadering van de WFGD eV plaats. Op donderdagavond 16 september vond de voorbereidingsvergadering van de Vorstand en de Beirat plaats. De Stichting WS en de WF-Raad werden vertegenwoordigd door Gerrit de Vrij.
Op donderdag vanaf ca 18.00 uur werd uitgebreid het te nemen besluit besproken om de WFGD eV te liquideren en per 1-1-2012 heffen. Dit besluit dient tenminste één jaar tevoren genomen te worden vanwege aangegane verplichtingen. De financiele situatie is de afgelopen jaren steeds verslechterd en negatief geweest, zodat de financiele buffers bijna zijn opgeraakt. Voor de komende jaren wordt geen verbetering voorzien, zodat op een bankroet wordt afgestevend. Men heeft getracht om ondergebracht te worden bij REFA en bij andere organisaties, maar dat is niet gelukt.
De stichting WS/WFR wordt verzocht om de verplichtingen, organisatie van seminars en cursussen e.d. over te nemen. De stichting WS/WFR wordt dan ondersteund door enkele leden van de WFGD eV die dan als een WF-Raad voor Duitsland zullen fungeren en neemt in principe alle “assets” van de WFGD eV over. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de basis aktiviteiten en de ondersteuning van klanten van de WFGD eV kunnen worden voortgezet.
Tijdens de ALV op vrijdagochtend worden de normale agendapunten zoals gebruikelijk afgehandeld en wordt het besluit tot opheffing van de WFGD eV voorgelegd aan de vergadering. Na enige diskussie gaat de vergadering akkoord met de opheffing en geeft het bestuur opdracht om e.e.a. conform regels en verplichtingen in gang te zetten en af te ronden.
 

DB vergadering 9-8-2010

Op maandag 9 augustus 2010 werd een WFR/DB vergadering gehouden bij voorzitter Jos Deeben in Bergeijk. Enkele algemene zaken werden besproken en afgehandeld zoals: MTM Raad, certificering van WF-deelnemers, de financiele positie en de website.
 

DB vergadering 29-3-2010

Op maandag 29 maart 2010 werd een WFR/DB vergadering gehouden bij voorzitter Jos Deeben in Bergeijk. Enkele algemene zaken werden besproken zoals: MTM Raad, certificering van WF-deelnemers, de financiele positie en de website.
 

DB vergadering 15-3-2010
 

Op maandag 15 maart 2010 werd een WFR/DB vergadering gehouden bij voorzitter Jos Deeben in Bergeijk. Enkele algemene zaken werden besproken zoals: MTM Raad, certificering van WF-deelnemers, de financiele positie en de website.
 

DB vergadering 21-7-2009
 

Op dinsdag 21 juli 2009 werd een WFR/DB vergadering gehouden bij voorzitter Jos Deeben in Bergeijk. Enkele algemene zaken werden besproken zoals: MTM Raad, certificering van WF-deelnemers, de financiele positie en de website.
 

DB vergadering 17-6-2009
 

Op woensdag 17 juni 2009 werd een WFR/DB bijeenkomst belegd bij de voorzitter Jos Deeben in Bergeijk. Enkele algemene zaken werden besproken zoals: MTM Raad, certificering van WF-deelnemers, de financiele positie, de website.

WFR vergadering 02-02-2009

De vergadering van 19 januari verzet vanwege het nog niet binnen zijn van de merkbescherming van WORK-FACTOR.
Op maandag 2 februari 2009 heeft de WFR vergaderd in “De Colonie”, Waardenburg. Belangrijkste zaak was wel dat de Stichting nu officieel houdster is, met terugwerkende kracht vanaf 29 augustus 2008, van het woord- en beeldmerk “WORK-FACTOR”. De Stichting verleent de WORK-FACTOR Raad het recht tot gebruik van dit woord- en beeldrecht.
- Financiën: de exploitatie over 2008 levert een klein overschot op dat wordt toegevoegd aan de reserves. De begroting voor 2009 laat een klein overschot zien, deze wordt goedgekeurd.
- Website: De website is verplaatst van host UPC naar Hosting Discounter; de naam is veranderd in www.work-factor.nl.
- Materiaal: Zoals overeengekomen met de WFGD zijn we druk bezig om ons deel van de aanpassing van het RWF hand-boek aan het WFS handboek uit te voeren.
- Nu Joep van der Zanden een vaste baan heeft in een ander vakgebied legt hij het lidmaatschap neer van de WFR. Hij blijft gelukkig aan de WFR verbonden als adviseur.
 

DB vergadering 01-12-2008

Op maandag 1 december 2008 heeft de WFR/DB vergaderd bij LPI in Valkenswaard. De volgende zaken werden behandeld en besproken: hoe vinden we een oplossing voor de opslag van de WF-materialen?; de financiële positie van de WFR is voor de komende jaren zodanig dat we onafhankelijk van derden met de activiteiten kunnen doorgaan; de afgelopen periode zijn er enkele VWF cursussen gehouden en voor de komende periodse staat ook een VWF-cursus gepland. Tevens werden de contacten met de WFGD en de MTM-Raad besproken.
 

WFR vergadering 24-06-2008

Op donderdag 24 juli 2008 heeft de WFR vergaderd in “De Colonie”, Waardenburg. Het hoofdonderwerp was de vaststelling van het logo als beeldmerk voor de aanvraag van bescherming van WORK-FACTOR cq Work-Factor voor onze Stichting Work-Study. WF logo 90202Het voorgestelde logo werd geaccepteerd. Nu de VOA in diepe slaap schijnt te verkeren, is besloten om de WF materialen en de Work-Study materialen te laten vallen onder de St. Work-Study. We moeten nog wel op termijn een geschikte locatie vinden om alle materialen op te slaan.
De afgelopen periode is er contact geweest met Frank Vree, MTM-Raad, New Holland, Philips DAP en Brabantia voornamenlijk betreffende VWF cursussen.
Met de WFGD is veelvuldig overleg om de gebruikelijke WF-systemen verder op elkaar af te stemmen:
- BWF: in de nieuwe versie zullen er (vrijwel) geen verschillen meer zijn tussen BWF en WFB.
- VWF: er is slechts één versie. Met de komst van versie 4 zal de gebruiker ook kunnen kiezen voor Mento Factor.
- RWF: ter vergadering worden de belangrijke verschillen nogeens doorgenomen en wordt bediscussieerd in hoeverre RWF in overeenstemming kan komen mer WFS en andersom. In een volgende vergadering met de WFGD moeten we toch de meeste verschillen kunnen wegwerken.

Schäfer
26 mrt 2008

Op woensdag 26 maart 2008, is door de WFR bij notariskantoor Schäfer te Eindhoven, in bijzijn van voorzitter Jos Deeben en secretaris Gerrit de Vrij, de “Stichting Work-Study, voor toepassers van Work-Factor” opgericht.
 

WFGD/WFR Workshop
14, 15 mrt 2008

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart werd een Workshop gehouden van WFGD en WFR betreffende de (kleine) verschillen tussen de Duitse en Nederlandse WF-systemen. Namens de WFR heeft Gerrit de Vrij deelgenomen.
De workshop werd gehouden in Hotel Seehof am Aartalsee in Niederweidbach. Een klein verslag:

Aanwezig: WFGD: Joachim Kurz en Fritz Weil; WFR: Gerrit de Vrij
Vrijdagmiddag 14.15 h vertrokken naar Hotel Seehof in Niederweidbach; om 18.00 h aangekomen.
Joachim Kurz was er net en Fritz Weil kwam achter mij aan binnen: over timing gesproken!
Na bier en koffie besteld te hebben zijn we aan de slag gegaan:
1. Eerst de internationale (WFGD en WFR) codes voor BWF/WFB afgesproken.
2. PC 20 wordt PC 25; gewichtsgrens voor M wordt 3 kg; omdraaien > 120 grd wordt 25 BU; nadenken of sleuteltabel
     uit VWF een optie is. Bekijken of Verkort BWF een waardevolle toevoeging is. In de Duitse WFB zit bij P geen
     toeslag voor Bocht.
Om 21.15 h hebben we een hapje gegeten. Fritz is thuis gaan slapen, want om de hoek. Met Joachim in de bierkelder tot 00.30 zitten kletsen.
's Morgens om 09.00 h weer begonnen:
3. Aan VWF wordt demonteren volgens transport regels en met therblig, zetten, palmeren en depalmeren als 0-0 (-5)
     = 5 VU, toegevoegd. In principe moet het ook mogelijk zijn om Mento Compact op te nemen in VWF. Hoe kun je
     na inlezen van een VWF analyse nog zien waar en hoe je Simo moet geven? Want de groepjes zijn weg! Moeten
     we over nadenken.
4. De internationale (WFGD en WFR) codes voor RWF/WFS afgesproken, zie bijlage. In het programma komt dan
     ook de keuze om te kiezen voor therbligs. Dus de keuze wordt dan uit de oude Duitse codes (vanwege oude
     analyses en de Duitse gebruikers), internationale codes en therbligs.
5. RWF: Over de meervoudige greep zal Simo worden geheven. De WFGD gaat verder nadenken of hun ingewikkelde
     I-gat moet blijven en of demonteren zo àlà DWF moet. Er bleek nog een behoorlijk verschil te zitten bij schrijven,
     dat moet ook nader worden uitgezocht.
6. Algemeen software: Met Vista kan probleem opduiken om de "Regels" te lezen: hiervoor moet "oude" windows file
     gedownload worden. Regels aan BH tegelijk invoegen kan niet. Regels direct invoegen gaat niet, wel als eerst een
     aparte analyse is gemaakt. Voor scrollen met muis moet muisdriver opnieuw worden geïnstalleerd of een andere
     geïnstalleerd.
7. Aan de WFGD onze WF-Intro gegeven, Nederlands en Engels, t.b.v. hun presentatie in Stuttgart later dit jaar.
Om ca 12.30 opgehouden en opgeruimd; een lunch (iets te zwaar) genuttigd en nog wat nagekletst en een volgende afspraak gemaakt; datum in onderling overleg vast te stellen.
Om 14.15 h ben ik afgereisd en om 17.15 was ik weer thuis.
 

WFR vergadering
28-02-2008

Op donderdag 28 februari 2008 heeft de WFR vergaderd in “De Lucht, Hedel”. Het hoofdonderwerp was de relatie met de VOA en onze positionering naar onze WF-gebruikers.
 

WFGD Nieuws

Als eerste stap naar internationalisatie en aansluiting bij de WFR heeft de WFGD besloten om de WF-software (WFS en WFB) aan te passen, zodat de gebruiker kan kiezen tussen de duitse en de internationale schrijfwijze. De aansluiting naar de nederlandse schrijfwijze is maar gedeeltelijk want de WFGD is terug gevallen op de zeer oude schrijfwijze van DWF. Maar goed: er is nu wat te kiezen tussen schrijfwijzes.

Voor VWF blijft gelden dat de nederlandse schrijfwijze met therbligs blijft behouden.
 

WFR vergadering
24-10-2007

Op woensdag 24 oktober 2007 heeft de WFR vergaderd in Restaurant Waalbrug/De Colonie. Het hoofdonderwerp was “Verschillen tussen BWF en WFB en tussen RWF en WFS” en hoe komen de WFR en de WFGD dichter bij elkaar.
Tevens is besproken de relatie met de VOA en hoe de WFR daar een positieve bijdrage aan kan leveren.
 

WFGD vergadering
te Bischoffen
21-09-2007

Op vrijdag 21 september 2007 was er een Algemene LedenVergadering van de WFGD in Hotel Seehof am Aartalsee in Niederweidbach. De indeling van de dag was ongeveer als volgt:

08.30 uur  Overleg tussen WFGD en WFR
09.30 uur  Opening van de vergadering
               Officiële ALV vergaderpunten
10.30 uur  Actuele ontwikkelingen,
               Veranderingen bij WFB en WFS,
               Omgang met verschillen tussen WFS en RWF, WFB en BWF, etc.
               Overig
11.30 uur  Sluiting van de ALV
12.00 uur  Lunch
13.30 uur  Fabrieksbezoek bij TB&C Outsert Center GmbH
16.00 uur  Afscheid
 

WFR vergadering
11-07-2007

Op woensdagavond 11 juli 2007, 18.00 uur vond een WFR-vergadering plaats in restaurant De Lucht te Hedel. 2 bestuursleden waren afwezig.
Onderwerpen waren:
-  Zelfstandigheid WFR i.r.m. VOA,
-  Samenwerking met WFGD.
 

WFR vergadering
19-04-2007

Op donderdagavond 19 april 2007, 18.30 uur, vond een WFR-vergadering plaats op kantoor van VOA Acces te Zeist. Alle bestuursleden waren aanwezig.
Onderwerpen waren:
- uitkomst overleg VOA met Raden d.d. 12 april,
- WORK-FACTOR website,
- handboek en software BWF,
- relatie en samenwerking met WFGD:
   - synchroniseren van RWF en WFS,
   - synchroniseren van BWF en WFB.
 

Meeting 2 van VOA, WFR en MTM-R
12-04-2007

Op donderdag 12 april vond de 2e meeting plaatsvinden tussen VOA, WORK-FACTOR Raad en MTM-Raad in Den Bosch.
De WFR en MTMR zijn zelfstandige Raden onder de VOA vereniging, met een eigen financieel beheer, en een zelfstandige invulling van functies en taken.
Er zal gewerkt moeten worden aan de invulling van de kruisbestuiving van elkaar.
De Raden kunnen op verzoek facilitaire en financiële ondersteuning krijgen van de VOA.
 

Meeting 1 van VOA, WFR en MTM-R
08-02-2007

Op donderdag 8 februari 2007 vond een overleg plaats tussen delegaties van het bestuur van de VOA, de WORK-FACTOR Raad en de MTM-Raad in Den Bosch.
Doel was een nadere kennismaking, een eerste aanzet vinden tot het beschrijven van de nieuwe verhoudingen en relaties onderling en de mate van zelfstandigheid van de twee raden.
 

WFR vergadering
19-01-2007 

Op vrijdag 19 januari 2007 vond een lunch-vergadering plaats van de WFR te Soest. De lunch werd aangeboden door Eric Pol van Pol Consultancy. Aanvang 14.00 uur en alle bestuursleden waren aanwezig.
Opening door de voorzitter en een zeer korte behandeling van de gebruikelijke agendapunten.
Er werd over verschillende onderwerpen bijgepraat en van gedachten gewisseld:
-  voorjaarscursus VWF en VWF-PC materiaal
-  WFR’s website: inhoud, aankleding, doel, etc.,
-  samenwerking WFGD,
-  samenwerking MTM Raad,
-  relatie met VOA en ons streven naar een meer zelfstandiger rol.
 

WFGD vergadering
te Wetzlar
15-09-2006

Op 15 september 2006 vondt in Wetzlar, Duitsland de ledenvergadering van de WFGD plaats. Gastheer was Siemens VDO Automotive. De WF-Raad werd vertegenwoordigd door Gerrit de Vrij.

's Morgens werd door een medewerker van Siemens een overzicht gegeven van de totale Siemens-organisatie en de producten en de productie op de plant Wetzlar. Aansluitend werd een rondleiding verzorgd over de afdeling printplatenproductie en eindmontage van de inbouw systemen voor auto-navigatie-systemen e.d.

's Middags, na de lunch, werd de ledenvergadering gehouden.
Enkele opmerkelijke punten waren:
- Voor het einde van het jaar wordt een nieuw contract opgesteld tussen WFGD eV en REFA betreffende de vergoeding
  aan WFGD voor licenties en rechten van de door REFA in Duitsland georganiseerde WF-cursussen, seminars, etc.
- Een vertegenwoordiger van REFA International benadrukte de interesse van REFA in Work-Factor systemen en
  daarmede in de WF cursussen, met name in niet-duitse talen.
- Uit de discussie over "copy rights, trademarks, rechten en licenties" bleek dat de WFGD en de WFR samen alle
  rechten, trade marks en licenties van/voor WORK-FACTOR en WOFAC bezitten en beheren voor Europa.
- Door Joachim Kurz werd een overzicht gegeven van de stand van de software voor WF-systemen. En een uitgebreide
  demonstratie werd gegeven van de, in nauw overleg met de WFR ontwikkelde, software voor VWF. Onderzocht zal
   worden of enkele mogelijkheden van VWF, zoals berekening van de TF voor R+PV, ook toegepast kan worden in
   RWF.
   En omgekeerd of in VWF een automatische berekening van de Simo-toeslag kan plaatsvinden, zoals in RWF.
- Op 9 en 10 november zal de 32e REFA Industrial Engineering Vakbeurs plaatsvinden in Kongresshaus Stadthalle,
  Heidelberg, met tal van lezingen en exposities van verschillende bedrijven en organisaties. Op 8 november zijn er
   bedrijfsbezichtigingen.
 

Terug

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [WF Nieuws] [Algemeen Nieuws] [RWF Nieuws] [VWF nieuws] [BWF Nieuws] [Mento Nieuws] [Cursus Nieuws] [Diversen] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]