WFR Times blauw0304
BWF Berichten en Nieuws

Laatste versie WFB Software
 

De laatste versie van de door de WFGD onderhouden BWF software is versie WFB 7.10 van januari 2017.
Hierin is de Export-functie uitgebreid met een optie om te kiezen uit exporteren naar een txt-bestand of naar een csv-bestand. In het csv-bestand worden de formules voor sommatie behouden.

 

WFB cursus
 

De heer Kurz van de WFGD begeleidt een cursist in een WFB zelfstudie traject. Okt-nov 2014.

Vernieuwde
versie WFB
september 2007

De WFGD heeft in samenwerking met de WFR versie WFB 6.40 uitgebracht.
Er is toch veel veranderd sinds de vorige versie. Het belangrijkste is wel dat er nu een 2-handen analyse mee uitgevoerd kan worden. Hieraan kleven nog enkele onvolkomenheden, maar we vonden het belangrijk genoeg om deze versie alvast aan te bieden.
 

Vernieuwde BWF
en WFB

Omdat de WFGD nogal wat belang hecht aan WORK-FACTOR Blockverfahren (WFB is in Duitsland redelijk goed verbreid), heeft de WFGD de WFR verzocht gebruik te mogen maken van het Engelse handboek voor Brief WORK-FACTOR van de WFR. Hierin heeft de WFR toegestemd.

De WFGD is momenteel bezig, samen met de WFR, om in navolging van VWF, in WORK-FACTOR Blockverfahren (WFB) de nieuwe optie “Taal” toe te voegen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om een Nederlandse, Duitse of Engelse omgeving te kiezen, inclusief de bijbehorende “Regels”.

Aangezien er nog enkele inhoudelijke verschillen bestaan tussen de Duitse versie en de versie in de overige landen, met name in de Nederlandse versie, gaat de WFR met de WFGD overleggen in hoeverre deze verschillen zijn te overbruggen c.q. weg te werken.

Vooruitlopend op een eventuele, voor de WFR aanvaardbare versie van WFBlock gelijkend op onze Brief WF en met de mogelijkheid 2-handen analyse uit te voeren, heeft de WFR het Brief WORK-FACTOR handboek voor zowel Engels als Nederlands vernieuwd. Bij deze vernieuwing is reeds een voorschot genomen op een verdere integratie van de verschillende versies.
Inmiddels is er een testversie verschenen (juni 2007) van WFB en verbreid onder enkele leden van WFGD en WFR om te testen op een bruikbare invulling van 2-handen analyse.
 

BWF cursus
 

De BWF-cursussen worden voornamelijk in Duitsland en Duits-sprekende gebieden gehouden.

Terug

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [WF Nieuws] [Algemeen Nieuws] [RWF Nieuws] [VWF nieuws] [BWF Nieuws] [Mento Nieuws] [Cursus Nieuws] [Diversen] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]