WFR Times blauw0305
R+PV met VWF

R+PV met VWF

Toeslagfactoren voor Rust en Persoonlijke Verzorging

Een minimum toeslagpercentage voor R+PV van 10% wordt voldoende geacht voor zittend, normaal licht handmatig werk uitgevoerd onder goede omstandigheden en presterend op een MPL (Maximum Performance Level) tempo niveau. Afwijkingen hierop t.a.v. fysieke of mentale inspanning van werk, de werkomstandigheden of tempo kunnen aanleiding zijn voor een extra toeslag.

Het VWF systeem is een systeem op MPL niveau.
In het VWF systeem wordt enkel de toeslagfactor bepaald die afhankelijk is van de fysieke en mentale belasting van het, voornamelijk, handmatige werk. De componenten die afhankelijk zijn van de werkomstandigheden worden niet meegenomen.

Uitvoering
Voor elk element van het VWF systeem in het VWF computerprogramma is een toeslagfactor bepaald. De ingevoerde toeslagfactoren in het VWF computerprogramma zijn verkregen uit de resultaten van TF berekeningen, gebaseerd op de Philips Note VP 68N “Toeslagfactoren”.

Eerst werden er analyses gemaakt van arbeid/werk met toenemende moeilijkheid zonder kracht of gewicht. Hier spelen de tabellen voor concentratie (tabel B1) en oogbelasting (tabel B3) zonder controle- of leestaken een grote rol.
Uit deze gegevens ontstond de volgende tabel voor de standaard VWF codes, waarin de toeslagfactoren in procenten van de taaktijd zijn uitgedrukt:

 

Monteren

0

1

2

3

Grijpen

.
0
1
2
3

11.0
11.0
11.4
11.4
11.5

11.0
11.0
11.4
11.4
11.5

11.5
11.5
11.6
11.6
11.6

12.0
12.0
12.0
12.1
12.1Ten tweede werden toeslagfactoren voor invloedsfactoren berekend, bv voor kracht.
De uitgeoefende kracht tabel (A1) geeft het aantal toe te kennen punten. Gaan we uit van normaal eenvoudig werk dat een TF van 10% krijgt, dan zien we in de tabel dat een kracht van:

  1,5 kg overeenkomt met
  3,0 kg       ,,            ,, 
  5,0 kg       ,,            ,, 
  9,0 kg       ,,            ,, 
12,0 kg      ,,           ,,

  4 punten
10   ,,
17   ,,
25   ,,
31   ,, 
Aannemende dat bij gewicht of wrijving gedurende 75% van de cyclus één van de bovenstaande krachten uitgeoefend wordt, dan reduceren we het overeenkomstige aantal punten tot 75% daarvan.
Een TF van 10% komt overeen met 11 punten.

 

1

2

3

4

3 + 4

5

6

 

kg

Punten tabel A1


x 0,75

Basis pnt
TF 10%

gew+ bas. punten

Nieuwe
TF (%)

toeslag
gewicht %

Normaal

 - 1,5

 4

 3

11

14

11

-

W1
W21
W22
W3

 - 3,0
 - 5,0
 - 9,0
-12,0

10
17
25
31

 8
13
19
24

11
11
11
11

19
24
30
35

12
14
15
17

1
3
4
6In het computerprogramma is oorspronkelijk voor een kracht -5 kg, 2% toeslag ingevoerd. Dit is een grensgeval. Het verdient aanbeveling dit percentage tot 3% te verhogen.

Ten derde werden toeslagfactoren voor de speciale VWF codes bepaald:

Speciale VWF codes

Toevoeging

TF

Lichaamsbewegingen

Bouten/Moeren
Controle/lezen
Schroevendraaiers


Hamerslagen


Sleutels
Indraaien met de hand

onbelast
belast


licht
zwaar
zeer zwaar
licht
zwaar
zeer zwaar

12 %
17 %
10 %
18 %
11 %
13 %
14 %
11 %
13 %
14 %
11 %
10 %
A. van Vessem.
14.06 99.

De overige VWF-elementen zijn navenant ingevuld en voor overige toeslagfactoren zijn VWF codes ingevoerd.

Overige VWF codes

Toevoeging

TF

Zetten
Palmeren
Speciale code 0-0


 

10 %
10 %
10 %G. de Vrij.
22.03 04.
12.02.14.

VWF analyse

Is een VWF analyse ingevoerd, getoond in het zwart, dan wordt met het klikken op de “%-knop” in het menu, de VWF analyse inclusief TF getoond, in het rood. De toeslag voor R+PV vanwege het werk, wordt nu verkregen door de “rode” tijd te delen door de “zwarte” tijd.
In onderstaand voorbeeld is de normale VWF-analyse 72 VU en de “rode”tijd 80,7 VU, dus de TF = 80,7 / 72 = 1,12.

Waaklichtje R+PV02

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [WF Nieuws] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Detailed WF] [Ready WF] [Abbreviated WF] [Versneld WF] [Brief WF] [Mento-Factor] [Mento Compact] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]