WFR Times blauw0305
Mento-Factor, MF

Manuele systemen
Mentale systemen


Mento-Factor


Select time
Ondersteuning

De vijf tot nu toe genoemde manuele systemen zijn voornamelijk bestemd voor het analyseren van manuele handelingen. Zij bieden voor het analyseren van mentale processen slechts weinig mogelijkheden. De beperking daarbij is, dat het betreffende mentale proces slechts een klein deel is in verhouding tot de manuele handelingen binnen het totaal van een te analyseren proces of bewerking.

Wanneer echter de activiteiten die moeten worden verricht (bijna) geheel of voor een groot deel uit mentale processen bestaan, zoals dat bijvoorbeeld bij een visuele controle het geval is, dan zou een Mento-Factor systeem moeten worden toegepast.

Detailed Mento-Factor, MF, heeft als tijdseenheid de Time Unit, TU, net zo als DWF en wordt gemeten in 0,0001 minuut, dus 10.000 TU = 1 minuut. Gereed en gepubliceerd in 1960.

Het intrinsieke tempo is T78 Bedaux of 98 BSI of 130 ASME (%).

Mentale processen zijn erg gecompliceerd. Met behulp van MF kunnen redelijk eenvoudige mentale processen worden geanalyseerd. Het zal duidelijk zijn dat het onmogelijk is om met MF de tijd te bepalen om een gedicht uit het hoofd te leren.
Mento-Factor heeft 13 standaard elementen of basiselementen en de tabellen omvatten in totaal bijna 500 tijdwaarden. Deze basis-elementen zijn:
- Oogbewegingen als Eye Shift en Eye Focus
- See, het zien van een voorwerp; Hear, het horen van een stimulus; Touch, het voelen van een stimulus
- Conduct In/Out, het zenden van zenuwimpulsen van en naar de hersenen
- Discrimate, het onderscheiden van voorwerpen van elkaar
- Span, het herkennen van een groep i.p.v. een individueel kenmerk
- Identify, het herkennen van een kenmerk t.o.v. andere kenmerken
- Convert, het omzetten van de ene code in een andere code
- Memorize, inprenten, in het geheugen plaatsen
- Recall, herinneren, uit het geheugen halen
- Compute, een wiskundige bewerking uitvoeren
- Sustain, het voortzetten/voortduren van wiskundige bewerkingen
- Decide, beslissen wat de volgende “actie” moet zijn
- Transfer Attention, aandacht omschakelen van taak A naar taak B.

Het neemt veel tijd om het MF systeem te leren en om mento analyses met het systeem te (kunnen) maken.

Detailed Mento-Factor is een systeem dat werd ontwikkeld vanaf 1949 door de WOFAC/Science Management Corporation, en ontworpen om mentale processen te kunnen analyseren, zoals die plaatsvinden in het menselijk lichaam en dan vooral in de hersenen. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis, ervaringen en informatie van fysiologische laboratoria in Europa en de USA. Aanvullende onderzoeken werden uitgevoerd in de eigen laboratoria van de WOFAC/Science Management Corporation. Al deze gecombineerde informatie resulteerde uiteindelijk in basiswaarden die getest werden in allerlei soorten arbeid, taken en handelingen, waarin het denkproces dominant stond, zoals bij kantoorwerk, fabriekswerk en op controle-afdelingen.
Mento-Factor kan worden gebruikt bij visuele inspectie, telwerkzaamheden, computer programmering, lezen van en luisteren naar instructies en vele dergelijke taken meer.

Het omvat o.a. de volgende aspecten:
• Het verzamelen van informatie middels zintuigen als ogen en oren,
• Het herkennen en organiseren van deze informatie door het centrale zenuwstelsel, de hersenen,
• Het beslissen op basis van deze herkende informatie en het coördineren van de daaruit voortvloeiende reactie.

Het is niet bekend of er een Mento-Factor software programma beschikbaar is.

 

 

Mento-Factor kaartjes. Er zijn voor de mentale basis elementen vele tabellen, een tabel voor elke variabele en voor de bijbehorende aspecten.
 

Terug

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [WF Nieuws] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Detailed WF] [Ready WF] [Abbreviated WF] [Versneld WF] [Brief WF] [Mento-Factor] [Mento Compact] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]