WFR Times blauw0305
Mento-Factor Compact, MF-C

Manuele systemen
Mentale systemen


MF-C

Select tempo

Ondersteuning

De vijf tot nu toe genoemde manuele systemen zijn voornamelijk bestemd voor het analyseren van manuele handelingen. Zij bieden voor het analyseren van mentale processen slechts beperkte mogelijkheden. De beperking daarbij is, dat het betreffende mentale proces slechts een klein deel mag zijn, in verhouding tot de manuele handelingen binnen het totaal van een te analyseren proces of bewerking.

Wanneer echter de activiteiten die moeten worden verricht (bijna) geheel of voor een groot deel uit mentale processen bestaan, zoals dat bijvoorbeeld bij een visuele controle het geval is, dan zou een Mento-Factor systeem moeten worden toegepast.

Mento-Factor Compact-1 is een verdichting van het (Detailed) Mento-Factor systeem. Het is door leden van de Nederlandse WFR en de Duitse WFGD in de 80-er jaren ontwikkeld en in 1989 goedgekeurd door de WOFAC/Science Management Corporation, maar nog steeds tamelijk tijdrovend om het te leren en te gebruiken als analyse instrument. In de tweede fase werd het verder ontwikkeld door  A. van Vessem van de WFR, speciaal om mentale processen zoals deze door de hersenen worden verricht, sneller te kunnen analyseren dan met het DMF systeem of het MF-1 systeem.

Mento-Factor Compact, MF-C, heeft als tijdseenheid de Ready Unit, RU, net zo als RWF en wordt gemeten in 0,001 minuut, dus 1000 RU = 1 minuut. Het is het mentale zusje van RWF, kwam gereed en werd gepubliceerd in 1993.
Het systeem kent 10 standaard elementen en de tabellen kennen in totaal ca 60 tijdswaarden.

Met MF-C is het daarom mogelijk om wezenlijk eenvoudiger en daardoor sneller een analyse te maken van een mentaal proces dan met MF, waarbij de nauwkeurigheid zeer aanvaardbaar is, te vergelijken met RWF in verhouding tot DWF.

Het omvat o.a. de volgende aspecten:
• Het verzamelen van informatie middels zintuigen als ogen en oren,
• Het herkennen en organiseren van deze informatie door het centrale zenuwstelsel, de hersenen,
• Het beslissen op basis van deze herkende informatie en het coördineren van de daaruit voortvloeiende reactie.

De volgende basiselementen en Mento Intervallen worden onderscheiden:
- Oogbewegingen: Eye Shift en Focus
- Controle Interval met Omvatten Controle
- Lees Interval met Omvatten Lezen
- Tel Interval met Omvatten Tellen
- React Interval
- Transfer Attention, aandacht omschakelen van taak A naar taak B.

Het intrinsieke tempo is T75 Bedaux of 94 BSI of 125 ASME (%).

De WORK-FACTOR Raad ondersteunt de MF-C software van de WFGD. De MF-C software draait onder Windows XP, 7, 8 en 10.
 

 

Een MF-C voorbeeld van een MF-C analyse ziet u hieronder.

MFC

MENTO-FACTOR Compact kaart NL. De MF-C kaart geeft voor de mentale standaard elementen in tabellen de tijdwaarden en beïnvloedingen weer.
 

MFC Tabel (388 x 600)02

Terug

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [WF Nieuws] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Detailed WF] [Ready WF] [Abbreviated WF] [Versneld WF] [Brief WF] [Mento-Factor] [Mento Compact] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]