WFR Times blauw0302
Eerste PD(E)MT Systemen

Pre-Determined (Elemental) Motion Time Systemen

Tijdsperiode

Systeem

Ontwikkelaar(s)

Beschrijving

1919-1925

M.T.A.

A.B. Segur

Het eerste systeem was A.B. Segurs Motion Time Analysis. Het werk begon in 1919, werd “gepubliceerd” in Motion-Time Analysis Bulletin, een publicatie van AB Segur & Co in 1924, terwijl de ontwikkeling voortduurde tot in 1925. Gedurende de twintiger en dertiger jaren introduceerde Segur zijn systeem in een vrij groot deel van de Amerikaanse industrie en ook in sommige buitenlandse industrieën. Het wordt hoofdzakelijk toegepast voor het bestuderen van werkmethoden in plaats van het bepalen van tijdswaarden.
 

1936-1945


1962
1982

Work-Factor,
D.W.F.
S.W.F.
R.W.F.
V.W.F.

J.H. Quick,
W.J. Shea,
R.E. Koehler en
S.F. Benner, et al
A. van Vessem, et al

De Work-Factor systemen worden uitgebreid besproken op deze website en op andere dan deze pagina.

1938

B.M.M.

W.G. Holmes

In zijn boek “Applied Time and Motion Study”, copyright  van de Ronald Press Company New York, uitgegeven in 1938, beschrijft Holmes in hoofdstuk 12 de 24 therbligs en in hoofdstuk 13 Figure 27 presenteert hij de tabel met tijden voor zijn Body Member Movements systeem, inclusief tijdwaarden voor “Nerve Reaction” en “Mind Decision”. De lichaamsdelen zijn vinger, hand, onderarm, arm, hoofd, voet, onderbeen, heup, been, lichaam, lopen, oog en de mentale processen Nerve Reaction en Mind Decision. De afstanden varieren vanaf 1” tot 30”.
 

1938-1940

M.T.D.-A.
Get & Place

H. Engström,
H.C. Geppinger, cs

Harold Engström van General Electric Co. ontwikkelde rond 1940 een systeem dat gebaseerd was op het beginsel van “Get and Place”, Motion Time Data for Assembly work. Deze werkstudie werd uitgevoerd bij de Bridgeport Plant, Connecticut, bij pers- en stanswerkzaamheden. Het systeem is niet gebaseerd op werkelementen die meer dan één beweging combineren. Men neemt algemeen aan dat het systeem van Engström ergens ligt tussen een echt systeem van vooraf bepaalde tijden en een conventioneel systeem van opbouwtijden.
 

1942-1945

Olsen-system

Kapitein Olsen

Tijdens de tweede wereldoorlog moest de Springfield Armoury wapenfabriek concurreren met de civiele fabrikanten van geweren en kleine wapens. Zij werden benadeeld door de anti-stopwatch clausule van de toenmalige Amerikaanse regering, die het gebruik van chronometers in alle regeringsgebouwen en organisaties verbood. Kapitein Olsen ontwikkelde zijn systeem binnen 3 tot 4 weken. Aan het einde van de oorlog werd het systeem van Olsen afgedankt, maar zijn tijden werden later door Work-Factor nagegaan en zij bleken verrassend nauwkeurig te zijn.
 

1942-1945

Honeywell

Honeywell Co.
Minneapolis

Dit systeem werd ontwikkeld in het begin van de jaren veertig. Er is niet veel over bekend, omdat het alleen gebruikt wordt in de onderneming waaruit het is voort gekomen. De laatste rapporten geven aan dat het Honeywell systeem niet meer wordt toegepast.
 

1942-1945

ETS-BMW

Western Electric Co.

Elemental Time Standards for Basic Manual Work gepubliceerd onder “Establishing Time Values by Elementary Motion Analysis” door M.G. Schäfer in Proceedings Tenth Time and Motion Study Clinic. Dit systeem werd ontwikkeld in het begin van de jaren veertig. Er is niet veel over bekend, omdat het alleen gebruikt wordt in de onderneming waaruit het is voort gekomen. Het systeem wordt sindsdien gebruikt in verschillende van haar vestigingen.
 

1946-1948

M.T.M.

H.B. Maynard,
J.L. Schwab en
G.J. Stegemerten
et al

Het Methods Time Measurement systeem werd ontwikkeld door de Raad voor Methodeonderzoek van Pittsburgh, Pennsylvania. In mei 1948 verscheen hierover een artikel in het tijdschrift “Factory Management and Maintenance”. In hetzelfde jaar publiceerde McGraw Hill Book Co. een boek over het MTM-systeem. De staf die het MTM-systeem ontwikkelde was op de hoogte van het werk van Segur en het Work-Factor systeem, maar men neemt aan dat het MTM-systeem onafhankelijk werd ontwikkeld.
 

1948-1949

M.T.S.

General Electric
New York

Tegen het einde van de veertiger jaren werd een interessant systeem ontwikkeld door G.E. in New York genaamd Motion Time Standards.
 

1948-1949

D.M.T.

H.C. Geppinger

Tegen het einde van de veertiger jaren werd een tweede interessant systeem ontwikkeld door General Electric Co. in Bridgeport genaamd Dimensional Motion Times. Het DMT systeem is bij G.E. meer gebruikt dan het M.T.S.-syteem.
 

1949-1951

B.M.T.

Ralph Presgrave,
G.B. Bailey en
J.A. Lowden

Tussen 1949 en 1951 werd het Basic Motion Times systeem ontwikkeld en geïntro-duceerd door J.D. Woods en Gordon Ltd uit Toronto en vervolgens ter beschikking gesteld aan de industrie.
 

1952

P.H.W.T.

Irwin P. Lazarus

Predetermined Human Work Times, gepubliceerd onder “A system of Predetermined Human Work Times” als een Ph.D. thesis, Purdue University in 1952.
 

1967

K-PMTS

 

Komplexiteitsgraad S

1969

Modul

 

Moduulsysteem van Bedaux

 

 

 

Samenvattend kan gezegd worden dat er in de 50-er jaren drie onafhankelijk ontwik-kelde hoofdsystemen ter beschikking van de industrie stonden:
 1.  M.T.A.
 2.  Work-Factor
 3.  M.T.M.

Daarna zijn nog vele systemen en subsystemen ontwikkeld.

Tegenwoordig wordt veelal één van de systemen van Work-Factor of MTM gebruikt of een afgeleide daarvan.