WFR Times blauw0302
Walter G. Holmes

 

Walter G. Holmes (geboren op .............. te .............. en overleden op ............. te ....................., oud .. jaren) werkte, samen met A.B. Segur, als een van de eersten aan een systeem van vooraf bepaalde tijden. Zij wilden op de eerste plaats en hoofdzakelijk een systeem opzetten om verschillende methoden van werken te waarderen en de meest gewenste methoden vast te stellen, en pas op de tweede plaats een gereedschap ontwikkelen om de productie van werkers te bepalen. Zij ontwikkelden tabellen van bewegingstijden waarin rekening werd gehouden met het tijdeffect op afgelegde afstanden en gebruikt lichaamsdeel. Hun systeem is waarschijnlijk wel het meest uitgebreide systeem dat is ontwikkeld.

Holmes schreef een boek dat uit kwam in oktober in 1938 getiteld “Applied Time and Motion Study”, uitgegeven door The Ronald Press Company, New York. In dit boek toont Holmes verschillende tabellen van bewegingstijden voor de verschillende lichaamsdelen voor verschillende afstanden. Hij noemde zijn systeem “Body Member Movements”, BMM. Hij werkte toen als time study engineer bij de Timken Detroit Axle Company, Michigan. In 1945 werkte hij als standards engineer voor de Mid-West Machine Products Company in Detroit. Hij voert dan de titels B.S.M.E. en B.Sc.

Holmes onderscheidt 24 therbligs bestaande uit de reeds bekende 17 therbligs van Gilbreth plus de Hold-therblig en 6 therbligs voor Acquire (Acq), Start (St), Stop (Stop), Deviate (D), Nerve Reaction (NR) and Mind Decision (MD). Met deze laatste 6 therbligs kan de analist de operators reaktietijd van zenuwen en tijd voor mentale processen waarderen. Opmerkelijk is dat hij de 24 “fundamental motions” wel therbligs noemt en de normale afkortingen gebruikt, maar niet gebruik maakt van de therblig-symbolen.

De tijdswaarden in zijn tabel voor Body Member Movements zijn uitgedrukt in (decimale) minuten, zoals R(4”) = 0,0035; HT(-90o) = 0,0090; Fo = 0,0020 - 0,0040 en Ins = 0,0035 - 0,0045. Bovendien dient vóóraf aan iedere beweging nog een “Mind Decision” te worden geanalyseerd met een tijd tussen 0,0015 - 0,0050 en soms is MD nog nodig om een beweging te stoppen. Hoewel half-getrainde en getrainde uitvoerders vaak de tijd voor “Nerve Reaction” en MD niet nodig hebben. Een pakje sigaretten oppakken door een getrainde uitvoerder wordt dan: R(8”), Gr, M(6”) = 0,0048 + 0,0017 + 0,0040 = 0,0105 minuten. (Vergelijk met 1015 SE onder Segur, DWF: 120 TU, RWF: 11 RU en VWF: 13 VU).
Ten aanzien van het intrinsieke tempo schrijft hij: Ongeacht het soort werk dat wordt uitgevoerd of de mate van concentratie, vermoeidheid of vaardigheid, wordt van de uitvoerder een redelijke snelheid en nauwkeurigheid van zijn bewegingen verwacht.David Ferguson, één van de trekkers van de Gilbreth Foundation, die enig onderzoek heeft gedaan naar Holmes, beweert: Holmes was certainly not a "Gilbreth trainee" as he ignored so many of the Gilbreth's principles. One should understand that there were still some die-hard Taylor fans at that time, who felt motion study was just a tool in Taylor's system. Mr. Holmes appears to be one of them.

Bij de beschouwing van Holmes’ boek verklaart David Ferguson:  “This book was so unbelievable bad, detailed review will not be done. It is doubtful if this person ever read any previous text on the subject or ever conducted his own work. He is a perfect example, stating he is a Time Study engineer for a Detroit company, of the faker so often mentioned. For example, he states that fewer motions are not necessarily less fatiguing or that when a complicated operation with constrained work positions is encountered, more time study is necessary”
Het principiële verschil tussen bewegingstijden vastgesteld door de eerste onderzoekers en de bewegingstijden van de latere onderzoekers is, dat de eerste onderzoekers geen complete, geïntegreerde tijdsystemen ontwikkelden om te gebruiken voor methodestudie of temposchatting. Voor het grootste deel bestonden hun gegevens uit enkelvoudige, geïsoleerde bewegingstijden, en ontbraken er zoveel waarden dat het onmogelijk was om alle werksituaties te dekken. Tevens mankeerden er regels of formules waarmee tijden consistent konden worden toegepast in een complete tijdstudie en bewegingsstudie.

Terug